Czy idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko?

Schematy wyobrażeniowe a konstrukcje aforystyczne

Autor

  • Justyna Winiarska Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.07

Słowa kluczowe:

językoznawstwo kognitywne, aksjologia, schematy wyobrażeniowe, aforyzm

Abstrakt

Is It True that “If You Run Ahead of Yourself, You Cannot Go Very Far”? Image Schemata and Aphorisms

The author uses a cognitive tool called image schemata to analyse aphorisms. The schemata originate from early bodily experience and are enable to ground the phenomenon of linguistic meaning there. The aphorism is defined not only as a linguistic fact but as a conceptual structure based on an axiological clash. The clash results from profiling opposite values in the used schemata. Considering the language-values relationship, the article adopts a cognitive linguistics approach which claims that valuation is an immanent part of symbolic language units and it mustn’t be relegated to the area of pragmatics. Following Krzeszowski’s concept, the author assumes that preconceptual schemata interact with the SCALE schema. The hearer/reader of the self-contradictory expression must reinterpret it using metaphorical meanings. These are easily available thanks to conceptual metaphors which include image schemata in their source domains.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Lec S.J., 2006, Myśli nieuczesane. Wszystkie, Warszawa.

Saint-Exupéry A. de, 2016, Mały Książę, Wrocław.

Literatura

Bartmiński J., 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, [w:] idem (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin, s. 59–86.

Evans V., 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków.

Gibbs R.W., 2005, The Psychological Status of Image Schemas, [w:] B. Hampe (red.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin, s. 113–136, https://doi.org/10.1515/9783110197532.2.113. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110197532.2.113

Grady J., 2005, Image Schemas and Perception: Refining a Definition, [w:] B. Hampe (red.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin, s. 35–56, https://doi.org/10.1515/9783110197532.1.35. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110197532.1.35

Johnson M., 1987, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago – London, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001

Johnson M., 2005, The Philosophical Significance of Image Schemas [w:] B. Hampe (red.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin, s. 15–34, https://doi.org/10.1515/9783110197532.1.15. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110197532.1.15

Johnson M., 2015, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, Łódź.

Krzeszowski T.P., 1997, Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics, Warszawa.

Krzeszowski T.P., 1998, Aksjologiczne aspekty metafor, [w:] W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska (red.), Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Gdańsk, s. 80–103.

Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa.

Kuźniak M., 2005, Combing „Unkempt Thoughts”. The Aphorism. A Cognitive-Axiological Study of Myśli Nieuczesane by St. J. Lec, Wrocław.

Lakoff G., 1990, The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason Based on Image Schemas?, „Cognitive Linguistic” 1, nr 1, s. 39–74, https://doi.org/10.1515/cogl.1990.1.1.39. DOI: https://doi.org/10.1515/cogl.1990.1.1.39

Langacker R., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Lew R., 2000, Dowcip językowy w świetle najnowszych językoznawczych teorii humoru, [w:] S. Gajda, D. Brzozowska (red.), Świat humoru, Opole, s. 127–135.

Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków.

Raskin V., 1985, Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-009-6472-3. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-6472-3

Żywiczyński P., 2013, Świat wartości kontra anioły i diabły, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, Łódź, s. 103–130.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Winiarska, J. (2021) „Czy idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko? Schematy wyobrażeniowe a konstrukcje aforystyczne”, LingVaria, 16(2(32), s. 71–80. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.07.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna