Obserwator i jego pozycja w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego „Odwiedziny”

Autor

  • Łukasz Wnuk Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.21

Słowa kluczowe:

Tadeusz Borowski, opowiadanie, Ronald Langacker, subiektyfikacja, scena, punkt widzenia

Abstrakt

The Observer and His Position in Tadeusz Borowski’s Short Story Odwiedziny (‘The Visit’)

The article is an analysis of Tadeusz Borowski’s short story Odwiedziny (‘The visit’). It focuses on linguistic and narrative devices through which the speaker influences the recipient’s perception, and so shapes the reading of his work. The first part is introductory, it presents the goals of the paper. The next part recalls the most important existing interpretations, both of Borowski’s literary output as a whole, and of the text at hand. They form the starting point to an analysis of the position of the character-narrator with regard to the events he is describing, and to the relation between the author, the narrator, and the main character of the story. These considerations constitute the third part of the present paper. It begins with a citation of the full text of the story, and is followed by the main argument announced in the title which refers to Ronald Langacker’s cognitive grammar and takes into special consideration such notions as scene, current discourse space, and vantage point. The closing part of the paper contains conclusions, contrasted with the theses put forward in the context of Borowski’s work, as well as suggestions of possible directions of further analysis of the story within the framework of cognitive linguistics.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowski T., 1997, Odwiedziny, [w:] idem, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, „Biblioteka Narodowa”, I 276, Wrocław, s. 80–81.

Borowski T., 2001, Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego, zebrał i oprac. T. Drewnowski, Warszawa.

Buryła S., 2004, Wstęp, [w:] T. Borowski, Proza, t. 1, oprac. S. Buryła, Kraków, s. 6–19.

Drewnowski T., 1992, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Warszawa.

Kulesza D., 2006, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Białystok.

Langacker R.W., 2005, Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, tłum. M. Majewska, Kraków.

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska i in., Kraków.

Mencwel A., 1971, Borowski albo dramat absolutyzmu moralnego, [w:] idem, Sprawa sensu. Szkice, Warszawa, s. 150–185.

Stockwell P., 2006, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, red. nauk. E. Tabakowska, tłum. A. Skucińska, Kraków.

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

Werner A., 1971, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa.

Werner A., 1997, Wstęp, [w:] T. Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, „Biblioteka Narodowa”, I 276, Wrocław, s. I–CLIII.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Wnuk, Łukasz (2019) „Obserwator i jego pozycja w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego «Odwiedziny»”, LingVaria, 14(28), s. 305–317. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.21.

Numer

Dział

Debiuty naukowe