Wokół jednostki symbolicznej [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] (studium semantyczno-kognitywne)

Autor

  • Aleksandra Domogała Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.22

Słowa kluczowe:

gramatyka kognitywna, jednostka symboliczna, czasownik, dotyk

Abstrakt

On the symbolic unit [ktoś1] dotknął [kogoś2 /czegoś] ‘someone touched somebody/something’. A semantic-cognitive study

The paper describes the symbolic unit [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] in the cognitive perspective. The starting point for a semantic-cognitive analysis in the present sketch are uses of the phrase excerpted from texts from various registers of contemporary Polish. Importantly, the author describes both concretizations and metaphorical extensions of the prototypical occurrence of the analysed unit. Basing primarily on the assumptions of cognitive grammar, she attempts to reconstruct the mechanisms initiating the emergence of specific uses of the analysed symbolic unit. She conducts an analysis of the senses of the phrase [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] within the framework of three domains: 1. physical space, 2. temporal, and 3. mental, and using the theory of image schemas.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 1993, O profilach i profilowaniu raz jeszcze, [w:] idem (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin, s. 269–275.

Bartmiński J., 2012, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

Evans V., 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 11–211.

Lakoff G., 1990, The Invariance Hypthesis: is abstract reason based on image-schemas?, „Cognitive Linguistics” 1–1, s. 39–74.

Langacker R.W., 1986, Foundations of Cognitive Grammar, t. 1, Stanford.

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Lyons J., 1989, Semantyka, t. 2., Warszawa.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.

Nowak T., 2013, Językoznawstwo współczesne na tle koncepcji programów badawczych I. Lakatosa, „Linguistica Copernicana” nr 2 (10), s. 235–254.

Pajdzińska A., 1996, Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych, „Etnolingwistyka” nr 8, s. 113–130.

Przybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2006.

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Domogała, A. . (2016) „Wokół jednostki symbolicznej [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] (studium semantyczno-kognitywne)”, LingVaria, 11(21), s. 271–283. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.22.

Numer

Dział

Debiuty naukowe