Pozytywna autoprezentacja jako sposób uwiarygodnienia własnej osoby

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.09

Słowa kluczowe:

autoprezentacja, odgrywanie roli, komunikacja niewerbalna, styl ujawniania emocji

Abstrakt

Positive Self-presentation as a Way to Authenticate Oneself

The article presents an analysis of public speaking in terms of the style of revealing emotions, from self-promotion to self-presentation. Performers show their (desirable) features, building their image and identity, but at the same time they influence decisions of the recipients. Self-presentation behaviours include all activities, both verbal and non-verbal, which, in addition to the persuasion potential, build a positive self-image of the sender and increase his/her attractiveness in the eyes of the interlocutor. The author of the article discusses some examples of such behaviours based on statements and gestures of public figures recorded during television programs, which are perceived as signals and indicators of interpersonal attitude and reactive behaviour.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antas J., 1995, Morfologia gestu. Rozważania metodologiczne, [w:] F. Sławiński, H. Mieczkowska (red.), Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Kraków, s. 17–24.

Bucher H.-J., 2015, Rozumienie multimodalne lub recepcja jako interakcja. Teoretyczne i empiryczne podstawy systematycznej analizy multimodalności, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław, s. 79–110.

Dymkowski M., Pachnowska B., 1997, Ważność samoocen a egotyzm: co wiemy oraz czego powinniśmy się dowiedzieć, „Czasopismo Psychologiczne” 3, nr 1, s. 29–33.

Ekman P., 2003, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, wyd. 2 zm., Warszawa.

Forgas J.P., Williams K.D., Wheeler L., 2005, Umysł społeczny – wprowadzenie, [w:] eidem (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, Gdańsk, s. 21–41.

Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny, Warszawa.

Goldin-Meadow S., 1999, The Role of Gesture in Communication and Thinking, „Trends in Cognitive Science” 3, nr 11, s. 419–429, https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01397-2.

Hałas E., 2006, Interakcjonizm symboliczny, wyd. 2, Warszawa.

Jones E.E., Pittman T.S., 1982, Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation, [w:] J. Suls (red.), Psychological Perspectives on the Self, t. 1, Hillsdale, s. 231–262.

Kövecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Kraków.

Kuś K., 2010, Teoria emocji Anny Wierzbickiej, „Linguistica Copernicana” 3, nr 1, s. 207–224, https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.010.

Lakoff G., 2011, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, Kraków.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.

Levinson S.C., 2010, Pragmatyka, Warszawa.

McNeill D., 2006, Gesture and Thought, [on-line:] http://mcneilllab.uchicago.edu/pdfs/dmcn_vietri_sul_mare.pdf (dostęp: 19 I 2020).

Merleau-Ponty M., 1999, Proza świata. Eseje o mowie, wyd. 2, Warszawa.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., 2007, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, red. U. Jakubowska, Warszawa.

Poggi I., 2005, Interacting Bodies and Interacting Minds, [on-line:] http://gesture-lyon2005.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Poggi_Lyon.pdf?origin%3Dpublication_detail (dostęp: 19 I 2020).

Szmajke A., 1999, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Olsztyn.

Thun F.S. von, 2001, Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, Kraków.

Tice D.M., Faber J., 2005, Rola procesów poznawczych i motywacyjnych w autoprezentacji, [w:] J.P. Forgas, K.D. Williams, L. Wheeler (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, Gdańsk, s. 152–168.

Tokarz M., 2006, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk.

Turner J.H., 2004, Struktura teorii socjologicznej, red. A. Manterys, G. Woroniecka, Warszawa.

Wasilewski J., 2006, Retoryka dominacji, Warszawa.

Wierzbicka A., 1999, Emotions across Languages and Cultures. Diversity and Universals, Paris, https://doi.org/10.1017/CBO9780511521256.

Winiarska J., Załazińska A., 2018, Multimodalność komunikacji w perspektywie kognitywizmu, [w:] eaedem (red.), Multimodalność komunikacji, „Obrazowanie w Komunikacji”, t. 1, Kraków, s. 7–18.

WSFJP: P. Müldner-Nieckowski (red.), Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy, Warszawa 2004.

Zaborowski Z., 2002, Człowiek, jego świat i życie. Próba integracji, Warszawa.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Pstrąg, J. . (2021) „Pozytywna autoprezentacja jako sposób uwiarygodnienia własnej osoby”, LingVaria, 16(2(32), s. 93–106. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.09.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna