Konceptualizacja nadziei w metaforach pojęciowych w wypowiedziach pacjentów chorych na nowotwór złośliwy na tle wypowiedzi osób zdrowych

Autor

  • Alicja Stankiewicz Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.24

Słowa kluczowe:

nadzieja, konceptualizacja, metafora pojęciowa, nowotwór złośliwy

Abstrakt

Conceptualization of Hope in Conceptual Metaphors in the Statements of Patients with Malignant Tumor and Healthy People

The article presents the results of analyses of language structures obtained from blog texts, divided into two parts: research group and control group. The analyses aimed at checking which metaphors are used to conceptualize hope among people with cancer and healthy people, and to identify differences in the conceptualization of this feeling. The difference is in the attitude of the conceptualising people: patients describe themselves more often as passive participants in events, and they usually borrow hope from others, while healthy people are more active. The issue of the influence of individual contextual factors on the formation of metaphors is also very interesting.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 1989, Projekt i założenia ogólne słownika aksjologicznego, [w:] J. Puzynina, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, s. 293–312.

Bednarek A., 1989, O nadziei. Próba definicji semantycznej, [w:] J. Puzynina, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, s. 327–354.

Duszak A., Pawlak N. (red.), 2003, Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, Warszawa.

El Refaie E., 2009, Metaphor in Political Cartoons: Exploring Audience Responses, [w:] Ch.J. Forceville, E. Urios-Aparisi (red.), Multimodal Metaphor, Berlin – New York, s. 173–196.

Erikson E.H., 1985, The Life Cycle Completed: A Review, New York.

Erikson E.H., 2002, Dopełniony cykl życia, Poznań.

Gawda B., 2018, Struktura pojęcia „nadzieja” i jego zróżnicowanie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia – Psychologia” t. 31, nr 4, s. 65–81, https:// doi.org/10.17951/j.2018.31.4.65-81. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2018.31.4.65-81

Jędrzejko E., 2000, O językowych wykładnikach pojęcia wstyd w różnych koncepcjach opisu, [w:] I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, Wrocław, s. 60–75.

Johnson M., 1987, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001

Karaś H., 2003, Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 27–35.

Klatkiewicz A., 2010, Kobieta i mężczyzna w procesie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej – czy płeć ma znaczenie?, „Nowiny Lekarskie” 79, nr 1, s. 39–46.

Kövecses Z., 2000, Metaphor and Emotion, Cambridge.

Kövecses Z., 2002, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford.

Kövecses Z., 2017, Conceptual Metaphor Theory: Some New Proposals, „LaMiCuS” 1, s. 16–32.

Kozielecki J., 2006, Psychologia nadziei, Warszawa.

Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E. (red.), 2007, Patomorfologia kliniczna, wyd. 3 uaktual. i rozsz., Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., 1980/2010, Metaphors We Live by, Chicago.

Lazarus R.S., 1999, Hope: An Emotion and Vital Coping Resource Against Despair, „Social Research” 66, nr 2, s. 653–678.

Mikołajczuk A., 1999, Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna, Warszawa.

Mikołajczuk A., 2009, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Mikołajczuk A., 2013, O radości w ujęciu lingwistycznym. Z problemów semantycznych badań porównawczych, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 5, s. 219–238.

Nowakowska-Kempna I., 1995, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prologomena, Warszawa.

Nowakowska-Kempna I., 2000, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data, Warszawa.

Popowicz J., 2018, radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków.

Tomczak K., 1994, Frazeologizmy nazywające strach w języku polskim, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 26–33.

Snyder R.Ch., 2002, Hope Theory: Rainbows in the Mind, „Psychological Inquiry” 13, nr 4, s. 249–275, https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01

Sobotka P., 2010, Norwidowska koncepcja nadziei, „Linguistica Copernicana” 4, nr 2, s. 69–99, https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.020. DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.020

Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.

Wierzbicka A., 1999, Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, [w:] eadem, Język – Umysł – Kultura.

Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa, s. 163–192.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Stankiewicz, A. (2021) „Konceptualizacja nadziei w metaforach pojęciowych w wypowiedziach pacjentów chorych na nowotwór złośliwy na tle wypowiedzi osób zdrowych”, LingVaria, 16(2(32), s. 319–330. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.24.

Numer

Dział

Debiuty naukowe