Kognitywne modele metafory wizualnej: teoria, metodologia, analizy

Autor

  • Grzegorz Kowalski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.05

Słowa kluczowe:

metafora, metafora wizualna, metafora multimodalna, lingwistyka kognitywna

Abstrakt

COGNITIVE MODELS OF VISUAL METAPHOR: THEORY, METHODOLOGY, ANALYSES

The aim of the article is to present cognitive studies on visual metaphor: selected theories, methods and analyses. An overview of literature shows a growing interest in this area of research worldwide, especially in the light of the “visual turn”. Compared to the scholarly output of foreign researchers, publications of Polish authors are scarce and their results are not systematized. The discussion of the current state of research on visual metaphor is therefore motivated, on the one hand, by knowledge gap, and on the other, by the need to popularize and systematize this area of study in Poland.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Attardo S., 2001, Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis, „Humor Research”, t. 6, Berlin – New York, https://doi.org/10.1515/9783110887969. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110887969

Barthes R., 1964, Rhétorique de l’image, „Communications” nr 4, s. 40–51, https://doi.org/10.3406/comm.1964.1027. DOI: https://doi.org/10.3406/comm.1964.1027

Black M., 1979, More about Metaphor, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge, s. 19–43, https://doi.org/10.1017/CBO9781139173865.004. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139173865.004

Bolek E., 2020, Metafory w plakatach teatralnych Jerzego Czerniawskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 26, nr 2, s. 217–226, https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.17. DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.17

Bounegru L., Forceville C., 2011, Metaphors in Editorial Cartoons Representing the Global Financial Crisis, „Visual Communication” 10, nr 2, s. 209–229, https://doi.org/10.1177/1470357211398446. DOI: https://doi.org/10.1177/1470357211398446

Caballero R., 2014, Exploring the Combination of Language, Images and Sound in the Metaphors of TV Commercials, „Atlantis” 36, nr 2, s. 31–51.

Carroll N., 1994, Visual Metaphor, [w:] J. Hintikka (red.), Aspects of Metaphor, „Synthese Library”, t. 238, Dordrecht, s. 189–218, https://doi.org/10.1007/978-94-015-8315-2_6. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-015-8315-2_6

Carroll N., 1996, Theorizing the Moving Image, „Cambridge Studies in Film”, Cambridge. Charteris-Black J., 2004, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, New York, https://doi.org/10.1057/9780230000612. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230000612

Edwards J., Winkler C., 1997, Representative Form and the Visual Ideograph: The Iwo Jima Image in Editorial Cartoons, „Quarterly Journal of Speech” 83, nr 3, s. 289–310, https://doi.org/10.1080/00335639709384187. DOI: https://doi.org/10.1080/00335639709384187

El Refaie E., 2009, Metaphors in Political Cartoons. Exploring Audience Responses, [w:] C. Forceville, E. Urios-Aparisi (red.), Multimodal Metaphor, „Applications of Cognitive Linguistics”, t. 11, Berlin, s. 173–196, https://doi.org/10.1515/9783110215366.3.173. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110215366.3.173

Fauconnier G., Turner M., 2002, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York.

Feng D., O’Halloran K., 2013, The Visual Representation of Metaphor. A Social Semiotic Approach, „Review of Cognitive Linguistics” 11, nr 2, s. 320–335, https://doi.org/10.1075/rcl.11.2.07fen. DOI: https://doi.org/10.1075/rcl.11.2.07fen

Forceville C., 1996, Pictorial Metaphor in Advertising, London – New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203272305

Forceville C., 2002, The Identification of Target and Source in Pictorial Metaphors, „Journal of Pragmatics” 34, nr 1, s. 1–14, https://doi.org/10.1016/S0378-2166(01)00007-8. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-2166(01)00007-8

Forceville C., 2009, Non-Verbal and Multimodal Metaphor in a Cognitivist Framework: Agendas for Research, [w:] C. Forceville, E. Urios-Aparisi (red.), Multimodal Metaphor, Berlin, s. 19–42, https://doi.org/10.1515/9783110215366.1.19.

Forceville C., 2017, Visual and Multimodal Metaphor in Advertising: Cultural Perspectives, „Styles of Communication” 9, nr 2, s. 26–41.

Forceville C., Urios-Aparisi E. (red.), 2009, Multimodal Metaphor, Berlin, https://doi.org/10.1515/9783110215366. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110215366

Gkiouzepas L., Hogg M., 2011, Articulating a New Framework for Visual Metaphors in Advertising.

A Structural, Conceptual, and Pragmatic Investigation, „Journal of Advertising” 40, nr 1, s. 103–120, https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367400107. DOI: https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367400107

Godzic W., 1978, Pojęcie metafory i metonimii filmowej, „Język Artystyczny” 1, s. 141–154.

Goldwasser O., 1999, Review of: C. Forceville „Pictorial Metaphor in Advertising”, „Journal of Pragmatics” 31, nr 4, s. 609–618, https://doi.org/10.1016/S0378-2166(98)00080-0. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-2166(98)00080-0

Górska E., 2014, Dynamiczne podejście do metafory, „Prace Filologiczne” LXIV/2, s. 109–122.

Górska E., 2019, Spatialization of Abstract Concepts in Cartoons. A Case Study of Verbo-Pictorial Image-Schematic Metaphors, [w:] I. Navarro i Ferrando (red.), Current Approaches to Metaphor Analysis in Discourse, Berlin – New York, s. 279–294, https://doi.org/10.1515/9783110629460-013. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110629460-013

Górska E., 2020, Understanding Abstract Concepts across Modes in Multimodal Discourse.

A Cognitive Linguistic Approach, London – New York, https://doi.org/10.4324/9780429282737. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429282737

Grady J., 1997, Foundations of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes, Praca doktorska, University of California, Berkeley.

Hart C., 2017, Metaphor and Intertextuality in Media Framings of the (1984–1985) British Miners’ Strike: A Multimodal Analysis, „Discourse & Communication” 11, nr 1, s. 3–30, https://doi.org/10.1177/1750481316683291. DOI: https://doi.org/10.1177/1750481316683291

Heerik R. van den, Šorm E., Steen G., 2018, Behavioral Evidence for VISMIP, [w:] G. Steen (red.), Visual Metaphor: Structure and Process, „Converging Evidence in Language

and Communication Research”, t. 18, Amsterdam – Philadelphia, s. 117–145, https://doi.org/10.1075/celcr.18.05van. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.18.05van

Hidalgo-Downing L., Kraljevic Mujic B., 2015, Recontextualizing Social Practices and Globalization: Multimodal Metaphor and Fictional Storytelling in Printed and Internet Ads, „Revista Brasileira de Linguística Aplicada” 15, nr 2, s. 377–402, https://doi.org/10.1590/1984-639820156096. DOI: https://doi.org/10.1590/1984-639820156096

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, „Pamiętnik Literacki” LI, nr 2, s. 431–473.

Johnson M., 1987, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226177847.001.0001

Karatani K., 1995, Architecture as Metaphor: Language, Number, Money, M. Speaks (red.), przeł. S. Kosho, „Writing Architecture”, Cambridge, Mass.

Kotkowska M., 2018, To, co pomiędzy słowem a obrazem – znaki, symbole i metafory wizualne w autorskich książkach Iwony Chmielewskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” t. 6, s. 112–135, https://doi.org/10.24917/23534583.6. DOI: https://doi.org/10.24917/23534583.6

Kövecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Kraków.

Kowalski G., w recenzji, Modele analizy i identyfikacji metafor wizualnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”.

Kress G., Leeuwen T. van, 1996, Reading Images. The Grammar of Visual Design, London.

Kress G., Leeuwen T. van, 2001, Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication, London.

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, „Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność”, Warszawa.

Libura A., 2012, Teoria metafory pojęciowej wobec badań nad komunikacją multimodalną, [w:] M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn, s. 117–129.

Libura A., 2019, Metafora multimodalna. Interakcje słowa i obrazu, [w:] J. Winiarska, A. Załazińska (red.), Widzieć – rozumieć – komunikować, „Obrazowanie w Komunikacji”, t. 2, Kraków, s. 57–82, https://doi.org/10.12797/9788376388984.04. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376388984.04

Lisowska-Magdziarz M., 2012, Obrazy ciała, obrazy produktu. Analiza metafor wizualnych i multimodalnych w mediach masowych, [w:] P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna, Warszawa, s. 103–130.

Machin D., 2016, Introduction to Multimodal Analysis, London.

Makowska M., 2019, „Coś pękło, coś się skończyło”. O sposobach werbalizacji i wizualizacji żałoby w tekstach medialnych powstałych po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, „Prace Językoznawcze UWM” XXI, nr 3, s. 119–137, https://doi.org/10.31648/pj.4435. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.4435

Maliszewski B., 2018, O otwartości metafory, „Półrocznik Językoznawczy Tertium” t. 3, nr 2, s. 28–46, https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.maliszewski. DOI: https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.maliszewski

Mitchell W.J.T., 1994, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago.

Negro Alousque I., 2014, Verbo-Pictorial Metaphor in French Advertising, „Journal of French Language Studies” 24, nr 2, s. 155–180, https://doi.org/10.1017/S0959269513000045. DOI: https://doi.org/10.1017/S0959269513000045

Norris S., 2020, Multimodal Theory and Methodology. For the Analysis of (Inter)action and Identity, London, https://doi.org/10.4324/9780429351600. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429351600

O’Halloran K. (red.), 2004, Multimodal Discourse Analysis: Systemic-Functional Perspectives, „Open Linguistics Series”, London – New York.

Ortiz M., 2011, Primary Metaphors and Monomodal Visual Metaphors, „Journal of Pragmatics” 43, nr 6, s. 1568–1580, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.12.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.12.003

Pérez-Hernández L., 2019, XL Burgers, Shiny Pizzas, and Ascending Drinks: Primary Metaphors and Conceptual Interaction in Fast Food Printed Advertising, „Cognitive Linguistics” 30, nr 3, s. 531–570, https://doi.org/10.1515/cog-2018-0014. DOI: https://doi.org/10.1515/cog-2018-0014

Phillips B., McQuarrie E., 2004, Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric in Advertising, „Making Theory” 4, nr 1–2, s. 113–136, https://doi.org/10.1177/1470593104044089. DOI: https://doi.org/10.1177/1470593104044089

Pragglejaz Group, 2007, MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse, „Metaphor and Symbol” 22, nr 1, s. 1–39, https://doi.org/10.1080/10926480709336752. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327868ms2201_1

Ricoeur P., 1977, The Rule of Metaphor. Multi-Disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language, przeł. R. Czerny, K. McLaughlin, J. Costello, „Canadian University Paperbooks”, t. 270. „University of Toronto Romance Series”, nr 37, Toronto.

Rybarkiewicz D., 2017, Metafora w działaniu, „Kognitywistyka”, Łódź.

Silaški N., Đurović T., 2019, The JOURNEY Metaphor in Brexit-Related Political Cartoons, „Discourse, Context & Media” 31, s. 1–10, https://doi.org/10.1016/j.dcm.2019.100318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dcm.2019.100318

Šorm E., Steen G., 2018, VISMIP: Towards a Method for Visual Metaphor Identification, [w:] G. Steen (red.), Visual Metaphor: Structure and Process, „Converging Evidence in Language and Communication Research”, t. 18, Amsterdam – Philadelphia, s. 47–88, https://doi.org/10.1075/celcr.18.03sor. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.18.03sor

Sperber D., Wilson D., 1986, Relevance: Communication and Cognition, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X00055345

Steen G. i in., 2010, A Method for Linguistic Metaphor Identification. From MIP to MIPVU, „Converging Evidence in Language and Communication Research”, t. 14, Amsterdam – Philadelphia, https://doi.org/10.1075/celcr.14. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.14

Stein S., 1998, Visuality and the Image, „Journal of Communication” 48, nr 2, s. 170–177, https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02755.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02755.x

Tsakona V., 2009, Language and Image Interaction in Cartoons: Towards a Multimodal Theory of Humor, „Journal of Pragmatics” 41, nr 6, s. 1171–1188, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.12.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.12.003

Vezovnik A., Šarić L., 2020, Subjectless Images: Visualization of Migrants in Croatian and Slovenian Public Broadcasters’ Online News, „Social Semiotics” 30, nr 2, s. 168–190, https://doi.org/10.1080/10350330.2018.1541117. DOI: https://doi.org/10.1080/10350330.2018.1541117

Yu N., 2011, Beijing Olympics and Beijing Opera: A Multimodal Metaphor in a CCTV Olympics Commercial, „Cognitive Linguistics” 22, nr 3, s. 595–628, https://doi.org/10.1515/cogl.2011.023. DOI: https://doi.org/10.1515/cogl.2011.023

Yus F., 2009, Visual Metaphor versus Verbal Metaphor: A Unified Account, [w:] C. Forceville, E. Urios-Aparaisi (red.), Multimodal Metaphor, Berlin, s. 145–172, https://doi.org/10.1515/9783110215366.3.147. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110215366.3.147

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Kowalski, G. (2022) „Kognitywne modele metafory wizualnej: teoria, metodologia, analizy”, LingVaria, 17(1(33), s. 53–66. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.05.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne