No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!)

Autor

  • Michał Hrabia Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.08

Słowa kluczowe:

pragmatem, wyrażenie pragmatyczne, frazeologia, leksykografia, słownik

Abstrakt

CONSIDERATIONS ON THE LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF PRAGMATEMES IN A CONTRASTIVE APPROACH (BASED ON THE EXAMPLE OF POLISH EQUIVALENTS OF THE FRENCH PRAGMATEME TU M’EN DIRAS TANT!)

This article deals with the lexicographic description of pragmatemes in a contrastive approach. In the first part, the author briefly reviews definitions of the denomination “pragmateme” in Polish and French-language linguistic literature, finally opting for a prototypical understanding of this term. The following chapters are devoted to presenting the concept of the projected multilingual dictionary of pragmatemes. Having outlined the main principles of the dictionary’s macro- and microstructure, the author proceeds to a detailed discussion of the dictionary entries for two Polish equivalents of the French pragmatic formula Tu m’en diras tant!: Co ty nie powiesz! and No nie mów!.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banyś W., 2020, Pragmatèmes au pays de la prosodie, „Neophilologica” 32, s. 89–116, https://doi.org/10.31261/NEO.2020.32.05. DOI: https://doi.org/10.31261/NEO.2020.32.05

Blanco X., 2013, Les pragmatèmes: définition, typologie et traitement lexicographique, „Verbum” 40, s. 17–25, https://doi.org/10.15388/Verb.2013.4.4977. DOI: https://doi.org/10.15388/Verb.2013.4.4977

Burska-Ratajczyk B., 2013, Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Łódź, https://doi.org/10.18778/7525-856-1. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-856-1

Chlebda W., 2011, Z nowszych dociekań frazeologii rosyjskiej (szkic informacyjny drugi), „Przegląd Rusycystyczny” nr 3, s. 106–117.

Fléchon G., Frassi P., Polguère A., 2012, Les pragmatèmes ont-ils un charme indéfinissable?, [w:] P. Ligas, P. Frassi (red.), Lexiques, identités, cultures, Verona, s. 81–104.

Gębka-Wolak M., Moroz A., 2014, O nieswobodnej grupie syntaktycznej, „Prace Językoznawcze” XVI, nr 1, s. 45–61.

Glosbe, [on-line:] https://pl.glosbe.com/ (dostęp: marzec 2020).

Gross G., 2012, Manuel d’analyse linguistique. Approche sémantico-syntaxique du lexique, „Sens et Structures”, nr 1370, Villeneuve-d’Asq. DOI: https://doi.org/10.4000/books.septentrion.115128

Kauffer M., 2011, Lexicographie bilingue des phraséologismes: le cas des actes de langage stéréotypés, [w:] M. Lipińska (red.), L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, Łask, s. 155–167.

Kiklewicz A., Tęcza nad potokiem… Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym, Łask.

Krzyżanowska A., 2019, Variations, adaptations et modifications des séquences figées, „Neophilologica” 31, s. 198–213, https://doi.org/10.31261/NEO.2019.31.12. DOI: https://doi.org/10.31261/NEO.2019.31.12

Krzyżanowska A., Grossmann F., 2018, Pragmatèmes en contraste: de la modélisation linguistique au codage lexicographique, „Lublin Studies in Modern Languages and Literature” 42, nr 4, s. 252–265, https://doi.org/10.17951/lsmll.2018.42.4.252. DOI: https://doi.org/10.17951/lsmll.2018.42.4.252

Krzyżanowska A., Grossmann F., Kwapisz-Osadnik K. (red.), 2021, Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive: français-polonais-italien, Lublin.

Lewicki A.M., 1983, Składnia związków frazeologicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XL, s. 75–83.

Mel’čuk I., 2013, Tout ce que nous voulions savoir sur les phrasèmes, mais…, „Cahiers de Lexicologie” nr 102, s. 129–149, https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-1259-2-p.0129.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] http://nkjp.pl/ (dostęp: czerwiec 2020).

Orféo. Corpus d’Étude pour le Français Contemporain (CEFC), [on-line:] https://repository. ortolang.fr/api/content/cefc-orfeo/10/documentation/site-orfeo/index.html (dostęp: październik 2019).

Pęzik P., 2015, Spokes – a Search and Exploration Service for Conversational Corpus Data, [w:] Selected Papers from the CLARIN 2014 Conference, October 24–25, 2014, Soesterberg, The Netherlands, Linköping, s. 99–109.

Reverso Context, [on-line:] https://context.reverso.net/tłumaczenie/ (dostęp: marzec 2020).

Schaeder B., 1981/2011, Lexikographie als Praxis und Theorie, „Reihe Germanistische Linguistik”, t. 34, Berlin, https://doi.org/10.1515/9783111371023. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111371023

Spokes, [on-line:] http://spokes.clarin-pl.eu/ (dostęp: czerwiec 2020).

Trésor de la Langue Française Informatisé, [on-line:] http://atilf.atilf.fr/ (dostęp: marzec 2020).

Twitter, [on-line:] https://twitter.com/ (dostęp: czerwiec 2020).

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. 2 popr. i uzup., „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1875, Katowice.

Wojtczuk K., 2010, Wykrzykniki współczesnej polszczyzny w funkcji fatycznej, „Conversatoria Linguistica” nr 4, s. 87–97.

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Hrabia, M. (2022) „No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!)”, LingVaria, 17(1(33), s. 99–113. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.08.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna