Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego

Autor

  • Piotr Żmigrodzki Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.07

Słowa kluczowe:

leksykografia, językoznawstwo w Polsce, kształcenie kadr naukowych

Abstrakt

The Great Polish Academy of Sciences Dictionary of Polish and the current situation of Polish linguistics

Currently the head of the Great PAN Dictionary of Polish, the author presents his observations on past and present difficulties of lexicographical work. In his view, lexicography is an activity that both uses and publicizes the achievements of scientific linguistics, and therefore, its development is tightly bound to the current state of research on contemporary language. The progress of these studies in Poland is currently not satisfactory; training of young academics and future lexicographers is also inadequate. These issues should become the subject of a general discussion for the entire millieu of Polish linguists, so that scientific and lexicographical work on Polish can advance judiciously in the future.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bobrowski I., 1993, Językoznawstwo racjonalne, „Prace Instytutu Języka Polskiego” nr 84, Kraków.

Gajda S., Markowski A., Porayski-Pomsta J. (red.), 2005, Polska polityka kulturalnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa.

Heinz A., 1961, Fleksja a derywacja, „Język Polski” XLI, s. 343–354.

Heinz A., 1965, System przypadkowy języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze” z. 13, Kraków.

Lubaś W. (red.), 1988, Wokół słownika współczesnego języka polskiego, „Studia Leksykograficzne” nr 1, Wrocław.

Lubaś W. (red.), 1989, Wokół słownika współczesnego języka polskiego, t. 2, „Studia Leksykograficzne” nr 3, Wrocław.

Polański K. (red.), 1980–1992, Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1–4: Wrocław, t. 5: Kraków.

Saloni Z., 1986, W sprawie nowego wydania Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, „Język Polski” LXVI, z. 5, s. 362–367.

Saloni Z., 1987, Uwagi o organizacji prac nad Wielkim słownikiem współczesnego języka polskiego i ich obsłudze komputerowej, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Białystok, s. 335–379.

Saloni Z., Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, 2007, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa.

Wierzchoń P., 2010, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010 , t. I, Warszawa.

Żmigrodzki P., 2003, Odpowiedź na ankietę o sytuacji polskiego językoznawstwa, [w:] S. Gajda (red.), Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, Opole, s. 72–76.

Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.

Żmigrodzki P., 2011, Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish. History, presence, prospects, „Studies in Polish Linguistics” vol. 6, s. 7–26.

Żmigrodzki P., 2014, O najważniejszych zadaniach polskiego językoznawstwa w XXI wieku, „Polonica” XXXIII, s. 15–23.

Żmigrodzki P., w druku, Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”.

Żmigrodzki P., Przybylska R., 2012, Kilka uwag w związku z dyskusją nad Wielkim słownikiem języka polskiego, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 368–371.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Żmigrodzki, P. . (2015) „Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego”, LingVaria, 10(19), s. 109–119. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.07.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna

Informacje o finansowaniu