Barokowa polszczyzna w internecie, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.08

Słowa kluczowe:

leksykografia, historia leksykografii, słownik elektroniczny, korpus tekstów, polszczyzna barokowa

Abstrakt

BAROQUE POLISH IN THE INTERNET OR THE ELECTRONIC DICTIONARY OF POLISH IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES

In 2021, the Electronic Dictionary of Polish Language of the 17th and 18th Centuries (e-SXVII) was given the 4th edition Award of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences for outstanding scientific achievements in the field of linguistics. The award was granted in the category of team work carried out by Prof. Włodzimierz Gruszczyński PhD together with the Studio of the History of Polish Language of the 17th and 18th Centuries IJP PAN under his management, where e-SXVII is being created. The dictionary has been recognized as “an achievement in producing linguistic resources or tools”. The article reports on the history of the studio and introduces the evolution of conceptual works, especially after the decision to suspend further publication of SXVII in paper form (2004) and transform it into the first Polish dictionary created initially in the electronic form. It also deals with detailed issues regarding the canon of sources, structure and content (shape) of individual elements of the entry and media structure, and relations with other digital collections (especially the Electronic Corpus of Polish Texts from the 17th and 18th Centuries). The authors of the article also describe an important IT tool created for the needs of this dictionary.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamiec D., Bronikowska R., 2016, Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej), „Prace Filologiczne” LXXVIII, s. 13–26.

Bielińska M. (red.), 2020, Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków.

Bilińska-Brynk J., Rodek E., 2020, Paper Quotation Slips to the Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-Century Polish – Digital Index and its Integration with the Dictionary, [w:] Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras (red.), Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. 1, Alexandroupolis, s. 465–470.

Bronikowska R., Majdak M., Wieczorek A., Żółtak M., 2020, The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-Century Polish – Towards the Open Formula Asset of the Historical Vocabulary, [w:] Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras (red.), Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. 1, Alexandroupolis, s. 471–475.

CBDU: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku, [on-line:] https://cbdu.ijp.pan.pl.

e-SXVII: W. Gruszczyński (red.), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, [on-line:] https://sxvii.pl.

Gruszczyński W., 2005, O przyszłości Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, „Poradnik Językowy” nr 7, s. 48–61.

Gruszczyński W., 2010, Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 26–40.

Gruszczyński W., Ogrodniczuk M., 2019, Projekt zintegrowanego systemu informatycznego do studiowania polszczyzny XVII i XVIII wieku; prezentacja na konferencji „Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich” Toruń, 5–6 września 2019 r., [on-line:] https://www.researchgate.net/publication/341827719_Projekt_zintegrowanego_systemu_informatycznego_do_studiowania_polszczyzny_XVII_i_XVIII_wieku.

KorBa: Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), [on-line:] https://korba.edu.pl.

Łukasik M., 2014, Spójność w słowniku terminologicznym, [w:] M. Kornacka (red.), Spójność tekstu specjalistycznego, Warszawa, s. 69–79.

Majdak M., 2018, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN, [w:] M. Pastuch, M. Siuciak (red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3670, Katowice, s. 176–182.

Ogrodniczuk M., Gruszczyński W., 2019, Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus, [w:] A. Jatowt, A. Maeda, S.Y. Syn (red.), Digital Libraries at the Crossroads of Digital Information for the Future. 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, November 4–7, 2019, Proceedings, „Lecture Notes in Computer Science”, t. 11853, Cham, s. 125–138, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34058-2_13. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34058-2_13

SJPas: H. Koneczna, W. Doroszewski (red.), Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1–2, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965–1973.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red. M.R. Mayenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1956–2012, [on-line:] http://spxvi.edu.pl/.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1953–2002.

SXVII: K. Siekierska (red.), Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, t. 1, Kraków 1999–2004.

Szemińska W., 2014, Struktura słownika jako narzędzia pracy lingwistycznej, [w:] W. Zmarzer (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej, Warszawa, s. 240–256.

Wieczorek A., 2021, Integracja Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku i Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII Wieku okiem użytkownika i redaktora, [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 547–560, https://doi.org/10.24917/9788380846258.44. DOI: https://doi.org/10.24917/9788380846258.44

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Adamiec, D., Gruszczyński, W., Majdak, M. i Żółtak, M. (2023) „Barokowa polszczyzna w internecie, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku”, LingVaria, 18(1(35), s. 113–124. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.08.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna