Tom 18 Nr 1(35) (2023)

					Pokaż Tom 18 Nr 1(35) (2023)
Opublikowane: 2023-05-16

Zagadnienia ogólne

 • Ontogenetyczny i filogenetyczny wymiar zmian językowych w zakresie gramatyki

  Michaił Kotin
  11-23
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.01
 • Sygnały metaforyczności w tekstach użytkowych – na przykładzie metaforyki sportowej

  Renata Przybylska
  25-38
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.02

Polszczyzna współczesna

 • Polski bezokolicznik celu przy czasownikach ruchu

  Magdalena Danielewiczowa, Izabela Duraj-Nowosielska
  41-61
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.03
 • Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej?

  Adam Fałowski
  63-72
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.04
 • Co kryje w sobie koronaparty? Językowy obraz pandemicznej uciechy wśród polskiej młodzieży studenckiej (na podstawie danych eksperymentalnych)

  Natalia Długosz
  73-83
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.05
 • Stylizacja na język warszawskich blokersów w kreskówce Blok ekipa

  Konrad K. Szamryk
  85-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.06

Polszczyzna historyczna

 • Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości kategorii

  Dorota Rojszczak-Robińska, Magdalena Wismont, Kinga Zalejarz, Aleksandra Deskur, Ewa Nowak-Pasterska
  99-111
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.07
 • Barokowa polszczyzna w internecie, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

  Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Magdalena Majdak, Mateusz Żółtak
  113-124
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.08
 • Korpus XIX w. Uniwersytetu Warszawskiego i IJP PAN

  Marek Łaziński, Rafał L. Górski, Michał Woźniak
  125-134
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.09
 • O guście ze smakiem – czyli kiedy i dlaczego wyraz gust utracił w polszczyźnie znaczenie zmysłowe

  Barbara Batko-Tokarz
  135-151
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.10
 • Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej

  Jolanta Klimek-Grądzka
  153-166
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.11
 • Słownictwo religijne a reformacja. Głos w dyskusji nad konfesyjnym zróżnicowaniem polskiej leksyki w XVI w.

  Magdalena Gozdek, Ewa Woźniak
  167-178
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.12

Dialektologia

 • Zaolziańska wspólnota w trosce o tożsamość językową i kulturową

  Janina Labocha
  181-193
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.13

Etymologia

Onomastyka

 • Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi

  Mariusz Rutkowski
  215-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.15
 • Warsaw and Kyiv Lodging Establishment Names of the Early 20th Cent.

  Tetiana Chernysh, Serhii Yermolenko
  225-235
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.16
 • O nazwach handlowych polskich miodów pitnych – między tradycją a nowoczesnością

  Rafał Mazur
  237-251
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.17
 • Krakuś, radomek, warszewik i gdańskmen – uwagi o ekspresywnej potencji słowotwórczej wybranych nazw miast

  Anna Pilińska
  253-268
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.18

Z przeszłości językoznawstwa

 • Pamięć nostalgiczna i językowa w listach lwowian do Profesor Zofii Kurzowej (w dwudziestą rocznicę śmierci Uczonej)

  Zofia Kubiszyn-Mędrala, Monika Szpiczakowska
  271-287
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.19

Język polski za granicą