Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego jednostek frazeologicznych (SEJF)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.04

Słowa kluczowe:

słownik gramatyczny, opis rygorystyczny polszczyzny, wyrażenie frazeologiczne, jednostka wielosegmentowa, frazeologizm, fleksja, składnia

Abstrakt

Foreign elements in the Polish lexicon, using the example of Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych (SEJF) ‘Electronic Dictionary of Multi-Word Units’

The paper discusses the presence of foreign phraseological units and of their grammatical features in phraseological dictionaries of general Polish. The author adduces lexicographical descriptions of specific phrasemes from Polish and foreign words dictionaries, and compares them with corpus data. Based on these analyses, she proposes a set of detailed solutions which were implemented in Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych (SEJF) ‘Electronic Dictionary of Multi-Word Units’ that she is preparing. SEJF is going to be the first electronic grammatical dictionary of Polish idiomatic phrases to provide paradigms for the described units. The paper closes with a list of one hundred analysed phrasemes, each with the assigned lexeme class and, in the case of nouns, also the gender value.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Awramiuk E., 1999, Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Białystok.

Czerepowicka M., 2011, Toposław jako narzędzie znakowania jednostek wieloczłonowych, [w:] I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn, s. 28–35.

Czerepowicka M., w druku, Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych, „Język Polski”.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2000.

Kosek I., Czerepowicka M., 2011, Problemy opisu związków frazeologicznych w formalizmie „Multifleks” (na przykładzie rodzaju wyrażeń frazeologicznych), [w:] M. Bańko, D. Kopcińska (red.), Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, Warszawa, s. 117–125.

Mańczak-Wohlfeld E., 1997, Najnowsze zapożyczenia angielskie w polskiej prasie, „Poradnik Językowy” nr 3, s. 84–86.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://www.nkjp.pl/.

Nowowiejski B., 2001a, Łacina Internetu, [przedr. w:] idem, Z zagadnień kontaktów językowych, Białystok 2010, s. 67–75.

Nowowiejski B., 2001b, Makaronizmy końca XX wieku, [przedr. w:] idem, Z zagadnień kontaktów językowych,

Białystok, s. 77–96.

Przepiórkowski et al.: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012.

PSWO: W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1999.

SFPW: I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, K. Szafran, W. Woronczak, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Kraków 1990.

SGJP: Z. Saloni, M. Woliński, W. Gruszczyński, R. Wołosz, D. Makowska, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2012.

SWO: E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2002.

SWTiO: M. Bocian, Słownik wyrazów trudnych i obcych, Wrocław 1997.

TTS: A. Markowski, Tyle trudnych słów, Warszawa 1995.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004 [wersja elektroniczna].

WSWO: M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Czerepowicka, M. . (2014) „Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego jednostek frazeologicznych (SEJF)”, LingVaria, 9(17), s. 59–68. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.04.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna