Językowo-kulturowy obraz męskości w felietonach Tomasza Raczka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.04

Słowa kluczowe:

felieton, podmiotowy system wartości, strategie narracyjne, językowo-kulturowy obraz męskości, Tomasz Raczek

Abstrakt

The Linguistic and Cultural Image of Masculinity in Tomasz Raczek’s Feuilletons
In this paper, the author presents the linguistic layer of Tomasz Raczek’s feuilletons published in the “Wprost” weekly. Analysed are the various linguistic means, phraseologisms, and lexemes occurring in Raczek’s texts, which showcase masculine and non-masculine social attitudes, and thereby the subjective value system represented by the author of the “Ekran osobisty” (‘Personal screen’) series of feuilletons. Moreover, the paper presents the narrative strategies of Raczek’s feuilletons, revealing the linguistic and cultural image of masculinity in Raczek’s texts: the culture of intertextuality and conceptual metaphors.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Fanning P., McKay M., 2003, Być mężczyzną we współczesnym zwariowanym świecie, tłum. A. Błaż, Gdańsk.

Handke R., 2008, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa.

Johnson R.A., 1989, On. Być mężczyzną we współczesnym świecie, tłum. A. Teisseyre, Warszawa.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., 2005, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa.

Melosik Z., 2002, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań.

Pawelec A., 2006, Metafora pojęciowa a tradycja, Kraków.

Raczek T., 2002, Wszystko dla pań, „Wprost” nr 34, s. 72.

Raczek T., 2003, Durczok idzie na wojnę, „Wprost” nr 12, s. 68.

SF: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1993.

Stasiński P., 1982, Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław.

Tokarski R., 1998, Kulturowe i tekstotwórcze aspekty profilowania, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), Profilowanie w języku i tekście, Lublin, s. 35–52.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Woszczek M., 2002, Stereotypy dotyczące płci a uprzedzenia wobec homoseksualistów, [w:] A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej, Poznań, s. 141–155.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Majewska, M. (2019) „Językowo-kulturowy obraz męskości w felietonach Tomasza Raczka”, LingVaria, 14(27), s. 67–76. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne