Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy – system imion

Autor

  • Małgorzata Jaracz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.17

Słowa kluczowe:

onomastyka, antroponimia, imię, Żydzi

Abstrakt

Jewish anthroponymy in the naming space of interwar Bydgoszcz – the system of given names

The article discusses the problem of given names of Jews who lived in Bydgoszcz between 1920 and 1939. The diaspora counted at most two thousand (about 1,5% of the total population) and, apart from Poznań, it was the largest concentration of Jews in the Poznań voivodeship. The data was extracted from a list of contribution payers of the Jewish religious community from 1939. The current paper continues the research started in my previous article (Jaracz 2007) (‘Last names of Bydgoszcz Jews in the context of the Polish anthroponymic system’).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramowicz Z., 1996, Nazwiska Żydów białostockich, [w:] E. Wolnicz-Pawłowska, J. Duma (red.), Antroponimia słowiańska, „Prace Onomastyczne – Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa” nr 35, Warszawa, s. 21–30.

Abramowicz Z., 2002, Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kultury i historii narodu, „Onomastica Slavogermanica” t. 22, s. 25–34 (on-line: uwb.edu.pl/ifw/abramowicz1.htm; dostęp 10 vii 2008).

BHN: Behind the Name. The etymology and history of first names (on-line: behindthename.com; dostęp 6 i 2015).

Biegański Z., 1999, Mniejszość żydowska w Bydgoszczy 1920–1939, Bydgoszcz.

Bystroń J.S., 1993, Nazwiska Polaków, Warszawa.

Cohn R.I., 2008, Yiddish Given Names. A Lexicon, Lanham, Maryland (on-line: https://books.google.pl/).

Dacewicz L., 2001, Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII wieku, Białystok.

Dacewicz L., 2004, Identifizierung der jüdischen Bevölkerung und slawische Eigennamenkultur in der alten Wojewodschaft von Podlasie, „Namenkundliche Informationen“ z. 85/86, s. 201–208.

Dacewicz L., 2008, Antroponimia Żydów Podlasia w XVI–XVIII wieku, Białystok.

Herzberg I., 1903, Geschichte der Juden in Bromberg, Frankfurt am Main.

Jaracz M., 2007, Nazwiska Żydów bydgoskich w świetle polskiego systemu antroponimicznego, [w:] M. Święcicka (red.), Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 3, Bydgoszcz, s. 99–110.

NŻ: Z. Abramowicz, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003.

PSJ: Z. Borzymińska, R. Żebrowski (oprac.), Polski słownik judaistyczny, Warszawa 2003.

Rot: J. Rothwand, Imiona przez Żydów polskich używane, Warszawa 1866.

RymNP: K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1–2, Kraków 1999–2001.

Rzetelska-Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Kraków – Warszawa.

Tronina A., Walewski P., 2009, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Częstochowa.

http://www.geni.com/people/

www.jewishfestival.pl/

www.jhi.pl/ (strona Żydowskiego Instytutu Historycznego)

www.rogozinscy.pl/content/view/172/72/

www.sztetl.org.pl/de/term/

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Jaracz, M. (2015) „Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy – system imion”, LingVaria, 10(19), s. 253–269. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.17.

Numer

Dział

Onomastyka