Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle materiału porównawczego

Autor

  • Krzysztof Tomasz Witczak Uniwersytet Łódzki, Łódź

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.14

Słowa kluczowe:

języki indoeuropejskie, leksyka indoeuropejska, przyrostki, słowotwórstwo

Abstrakt

The Proto-Slavic Suffix *-tajь in the Light of Comparative Data
The author considers anew the origin of the Slavic suffix *-tajь, taking into account new Tocharian data which feature the agentive suffix -tau (e.g. Toch. B. olyitau ‘boatman’ : Toch. AB olyi; Toch. B käryorttau ‘trader, merchant’ : karyor ‘buying, business negotiation’), as well as the iterative-frequentative feature of the verbal suffix *-teh₂- in the Indo-European languages. The iterative-frequentative aspect of the Indo-European suffix *-teh₂- is securely preserved in the Latin verbal system, cf. Lat. eō, īre ‘to go, walk, move, pass’, Gk. εἶμι ‘id.’ (< PIE. *h₁ei- ‘to go’) vs. Lat. itō, itāre (verbum iterativum vel intensivum) ‘to go, march’, Gk. ἰτητέον (adiectivum verbale) (< PIE. *h₁i-teh₂- ‘to go frequently’). It is suggested that the iterative-frequentative (and perhaps intensive) meaning of the suffix *-teh₂- was adopted from Indo-European verbal formations and introduced into a number of nominal forms, e.g. agent nouns (nomina agentis) with the (verbal) suffix *-teh₂-, e.g. PIE. *h₂erh₃-i̯e-ti ‘he ploughs’   PIE. *h₂erh₃-teh₂-i̯e-ti ‘he frequently (or constantly) ploughs’  PIE. *h₂erh₃-teh₂-s m. ‘a man who frequently (or constantly) ploughs the earth’, i.e. ‘ploughman, farmer’  PIE. dial. *h₂erh₃-teh₂-i̯o-s m. ‘id.’. The author concludes that the Proto-Indo-European archetype *h₂erh₃-teh₂-(i̯o)-s originally denoted ‘a person who frequently (or constantly) ploughs the earth’. Put differently, the Indo-European nominal suffix *-teh₂-, attested in certain agent nouns in Baltic, Greek, Slavic and Tocharian, was characterized by the iterative-frequentative aspect taken over from the corresponding verbs in *-teh₂-. The original semantic difference, reconstructible for the Indo-European proto-language, has been completely forgotten in most of the daughter languages. This is why the Ancient Greek noun ἀρότης m. ‘plougman, farmer’ (< PIE. *h₂erh₃-téh₂-s m.), which originally denoted ‘a person who frequently or constantly ploughs the earth’, seems to be fully synonymous with ἀροτήρ m. ‘plougman, farmer’ (< PIE. *h₂erh₃-tér-s m.) which originally indicated a man who is ploughing currently but not constantly. The same semantic difference must have existed in Baltic (e.g. Lith. artójas ‘ploughman, farmer’, OPruss. artoys ‘farmer’ vs. Lith. arėjas m. ‘plougman’, Latv. arẽjs m. ‘ploughman, farmer’), as well as in Slavic (e.g. Pol. rataj ‘ploughman, farmer’ vs. oracz m. ‘ploughman’).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adams D.Q., 1999, A dictionary of tocharian B, Amsterdam – Atlanta.

Adams D.Q., 2015, Tocharian B: A grammar of syntax and word-formation, Innsbruck.

Ambrazas S., 1993, Daiktavardžių darybos raida, Vilnius.

Beekes R., 2010, Etymological dictionary of Greek, t. 1–2, Leiden – Boston.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Brugmann K., 1895, A comparative grammar of the Indo-Germanic languages, t. 4, London.

Chadwick J., Baumbach L., 1963, The Mycenaean Greek vocabulary, „Glotta” XLI, s. 157–271.

Derksen R., 2008, Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon, Leiden – Boston.

Derksen R., 2015, Etymological dictionary of the Baltic inherited lexicon, Leiden – Boston.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Endzelin J., 1922, Lettische Grammatik, Riga.

Fraenkel E., 1962, Litauisches etymologisches Wörterbuch, t. 1, Heidelberg.

Kroonen G., 2013, Etymological dictionary of Proto-Germanic, Leiden – Boston.

Leskien A., 1891, Die Bildung der Nomina im Litauischen, Leipzig.

Leukart A., 1994, Die frühgriechischen Nomina auf -tās und -ās. Untersuchungen zu ihrer Herkunft und Ausbreitung (unter Vergleich mit den Nomina auf -eús), Wien.

Lubotsky A., 1988, The system of nominal accentuation in Sanskrit and Proto-Indo-European, Leiden – New York.

Marciniak-Firadza R., 2013, Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, Łódź.

Matasović R., 2014, Slavic nominal word-formation. Proto-Indo-European origin and historical development, Heidelberg.

Mažiulis V., 1988, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 1, Vilnius.

Muller F., 1926, Altitalisches Wörterbuch, Göttingen.

Orel V., 2003, A handbook of Germanic etymology, Leiden – Boston.

Otrębski J., 1965, Gramatyka języka litewskiego, t. 2, Warszawa.

Otrębski J., Safarewicz J., 1937, Gramatyka historyczna języka łacińskiego, Warszawa.

Pokorny J., 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern – München.

Rastorgujewa W.S., Edel’man D.I., 2003 [= Rastorgueva V.S., Edelʹman D.I.], Ètimologičeskij slovarʹ iranskih âzykov, Moskva.

Rix H. (red.), 2001, Lexikon der indogermanischen Verben, wyd. 2, Wiesbaden.

Rozwadowski J., 1961, Wybór pism, t. 2, Warszawa.

Schwyzer E., 1939, Griechische Grammatik, München.

Sławski F., 2011, Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska, Kraków.

Smoczyński W., 2007, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno.

Trautmann R., 1923, Baltisch-Slavisches Wörterbuch, Göttingen.

Trubaczow O.N., Żurawlow A.F. (red.), 2005, [= Trubačev O.N., Žuravlev A.F.], Ètimologičeskij slovarʹ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond, wyd. 23, Moskva.

Turner R.L., 1966, A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages, London.

Untermann J., 2000, Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg.

de Vaan M., 2008, Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages, Leiden – Boston.

Wojtyła-Świerzowska M., 1974, Prasłowiańskie nomen agentis, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Witczak, K. T. (2017) „Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle materiału porównawczego”, LingVaria, 12(23), s. 209–222. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.14.

Numer

Dział

Słowiańszczyzna