Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.12

Słowa kluczowe:

etymologia, eurolingwistyka, języki słowiańskie, język perski, język turecki, zapożyczenia, kontakt językowy

Abstrakt

Polish karawana ‘Caravan’ and karawan ‘Hearse’ in the Context of Other Slavonic and Some West European Languages
The traditional Oriental etymology of Polish karawana ‘caravan’ seems to be self-evident and somewhat trivial. This author aims to show that the transmission channels from the Orient into both Slavonic and Western European languages are far more complex than previously thought.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Battisti C., Alessio G., 1968, Dizionario etimologico italiano, t. 1, Firenze.

Bloch O., von Wartburg W., 1989, Dictionnaire étymologique de la langue française, wyd. 8, Paris.

Budagov L.Z., 1871, Sravnitel’nyj slovar’ turecko-tatarskich narečij, Sankt-Peterburg.

Considine J., 2015, The treatment of pagoda in etymological dictionaries, [w:] E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak (red.), Words and dictionaries, Kraków, s. 87–96.

Czarnecki T., 2014, Die deutschen Lehnwörter im Polnischen. Untersuchungen zur Chronologie und Geographie der Entlehnungen, Warszawa.

Dauzat A., 1938, Dictionnaire étymologique de la langue française, avec un supplément lexicologique et un supplément chronologique, Paris.

Drimba V., 2000, Codex Comanicus. Édition diplomatique avec fac-similés, Bucureşti.

Georgiev V.I. et al., 1979, Bălgarski etimologičen rečnik, t. 2, Sofija.

Holub J. / Kopečny F., 1952, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.

Králik Ľ., 2015, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava.

Leschber C., 2011, Lehnwege einiger Orientalismen und Wörter eurasischer Herkunft im Rumänischen und den sonstigen Balkansprachen, „Studia Etymologica Cracoviensia” 16, s. 33–61.

Machek V., 1968, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.

Mańczak-Wohlfeld E., 2006, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków.

Mańczak-Wohlfeld E., 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.

Mel’nyčuk O.S., 1985, Etymolohičnyj slovnyk ukraïns’koï movy, t. 2, Kyïv.

Onions C.T., 1966, The Oxford dictionary of English etymology, Oxford.

Pisowicz A., 1985, Origins of the New and Middle Persian phonological systems, Kraków.

Pomorska M., 2013, Materials for a historical dictionary of New Persian loanwords in Old Anatolian and Ottoman Turkish from the 13th to the 16th century, Kraków.

Radloff W., 1899, Sravnitel’nyj slovaŕ turecko-tatarskich narečij, t. 2, Sankt-Pietierburg.

Rejzek J., 2015, Český etymologický slovník, Praha.

Rocchi L., 2007, Ricerche sulla lingua osmanlı del XVI secolo. Il corpus lessicale turco del manoscritto fiorentino di Filippo Argenti (1533), Wiesbaden.

Rocchi L., 2010, The importance of Bernardino Pianzola’s work for Turkish lexicography, [w:] E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak (red.), Studies on the Turkic world, Kraków, s. 95–105.

Rocchi L., 2011, Il dizionario turco-ottomano di Arcangelo Carradori (1650), Trieste.

Rollet J., 1996, Les turcismes en serbo-croate, bulgare, grec, roumain et hongrois, Istanbul.

Rubinčik Ju.A. et al., 1985, Persidsko-russkij slovaŕ, t. 2, Moskva.

Rusek J., 2002, Lubomira Andrejczina z Krakowem związki serdeczne, [w:] J. Rusek, W. Stępniak-Minczewa (red.), Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym, Kraków, s. 65–78.

Schweickard W., 2011, Osmanismen in den europäischen Sprachen. Vorüberlegungen zu einem vergleichenden historischen Wörterbuch, „Lexicographica” 27, s. 221–239.

Seebold E. (red.), 2011, Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, wyd. 25, Berlin – Boston.

SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2, Kraków 1958–1965.

Snoj M., 2003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana.

Stachowski M., 2000, Das Wort Mammut in etymologischen Wörterbüchern, „Folia Orientalia” 36, s. 301–314.

Stachowski S., 2014, Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim, Kraków.

Steingass F., 1892, A comprehensive Persian-English dictionary, Beirut.

Šipova E.N., 1976, Slovaŕ tjurkizmov v russkom jazyke, Alma-Ata.

Urban M., 2015, The treatment of Turkic etymologies in English lexicography. Lexemes pertaining to material culture, Kraków.

de Vincenz A., Hentschel G. (bez daty), Das Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache, Göttingen – Oldenburg, [on-line:] http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp/ (dostęp: 10 III 2017).

Weekley E., 1921, An etymological dictionary of modern English, London.

Pobrania

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Stachowski, M. (2017) „Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich”, LingVaria, 12(23), s. 183–197. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.12.

Numer

Dział

Słowiańszczyzna