Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?

Autor

  • Michał Głuszkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.01

Słowa kluczowe:

językoznawstwo słowiańskie, slawistyka, czasopisma naukowe, metodologia badań językoznawczych, metanauka

Abstrakt

How Much Linguistics in Slavistics, How Much Slavistics in Linguistics?
The author makes an attempt to discuss the current role of linguistics among other disciplines of Slavonic studies (Slavistics), i.e. literature and cultural studies. The second part of the question in the title refers to the place of Slavonic linguistic studies within contemporary Polish linguistics. On the basis of preliminary observations and queries one may propose several hypotheses: 1) Slavonic linguistics in Poland differs significantly from the research on Polish language, both with regard to methodology and topics; 1.a) Inside Slavonic linguistics there is another division, between Russian and non-Russian Slavistics; 2) Slavonic and Polish Linguistics are also divided in the frames of Polish universities and Academy of Sciences; c) The main scientific forums, such as journals and conferences, reflect the divisions mentioned above, what results in relatively isolated communities in various fields of Slavonic linguistics, i.e. research on Polish, Russian and other Slavonic languages. To justify and illustrate the hypotheses in question, the author analyses the organizational structures of selected scientific centres, the contents of the most distinguished linguistic journals in Poland, as well as themes of conferences and the International Congress of Slavists.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

ABS, 2016, „Acta Baltico-Slavica”, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index (dostęp: 3 XI 2016).

Ananiewa N., 2013, Teksty Polaków pisane grażdanką w syberyjskiej wsi Wierszyna, „Acta Baltico-Slavica” 37, s. 278–289, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2013.019 (dostęp: 3 XI 2016).

Barlow M., 2013, Individual usage: a corpus-based study of idiolects, [on-line:] http://michaelbarlow.com/barlowLAUD.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

Dzięgiel E., 2000, Zróżnicowanie gwar polskich na Ukrainie, „Poradnik Językowy” nr 6, s. 50–60 (dostęp: 3 XI 2016).

Głuszkowski M., 2013, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie nauk społecznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń.

Graczykowska T., 2011, Język polski w Rosji Radzieckiej w okresie międzywojennym a polszczyzna na Białorusi radzieckiej (na materiale wybranych zagadnień fleksji rzeczowej), „Acta Baltico-Slavica” 35, s. 37–58, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2011.004 (dostęp: 3 XI 2016).

Hentschel G., 2014, Das „Internationale Slawistenkomitee” (ISK) und die „Internationale Slawistenkongresse”: Zum Ist und zum Soll(te), „Bulletin der deutschen Slavistik” 20, s. 7–16.

Hentschel G., 2015, Slawistik im nationalen und internationalen Kontext – Bestandsaufnahme, Retrospektiven und (mit dem Textfortschritt ansteigend) Perspektiven, „Bulletin der deutschen Slavistik” 21, s. 17–24.

IBL, 2016, Instytut Badań Literackich PAN, [on-line:] http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie (dostęp 3 XI 2016)

IFROS, 2015, Rusistika v XXI veke – tradicii i sovremennostʹ – program konferencji, 24–26 września 2015 r., [on-line:] http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/XVI-Konferencja-program.pdf (dostęp: 3 XI 2016). ISPAN, 2010, Wokół religii i jej języka – program konferencji, 23–24 marca 2010 r., [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/images/konferencje/konferencjaisiszip2010.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

ISPAN, 2011, Tożsamość wobec wielojęzyczności – program konferencji, 5–6 kwietnia 2011 r., [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/images/konferencje/wielojezycznosc_plan.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

ISPAN, 2012, Wspólnota komunikatywna dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro? – konferencja, 18–19 października 2012, [on-line:] http://old.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/konferencje_inne/2012/inst_slaw/Wspolnota_jezykowa_dawnego_Wielkiego_Ksiestwa_Litewskiego_program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

ISPAN, 2016a, Pracownicy, [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/pl/pracownicy (dostęp 3 XI 2016).

ISPAN, 2016b, Zakład językoznawstwa, [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/pl/zaklady/145-zaklad-jezykoznawstwa (dostęp: 3 XI 2016).

ISS PAS, 2016, ISS PAS Journals, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/ (dostęp: 3 XI 2016).

KB UW, 2017, Olimpiada języka białoruskiego, [on-line:] http://kb.uw.edu.pl/olimpiada (dostęp: 25 II 2017).

KFR, 2015, 50 lat rusycystyki rzeszowskiej – program konferencji, 23–24 października 2015 r., [on-line:] http://kfr.univ.rzeszow.pl/Broszura-program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

KFS, 2015, 30 lat toruńskiej rusycystyki – język, literatura, folklor – program konferencji, 17–18 września 2015 r., [on-line:] http://www.rosjadialog.umk.pl/doc/program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

Konczewska K., 2014, Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 38, s. 67-88, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2014.013 (dostęp: 3 XI 2016).

Koseska-Toszewa V., 2008, O syntezie gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIV, s. 185–194.

Kryszyń T., 2012, Język polski na Białorusi, „Acta Baltico-Slavica” 36, s. 217–224, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2012.013 (dostęp: 3 XI 2016).

MEN, 2016, Olimpiady, [on-line:] https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/olimpiady (dostęp: 3 XI 2016).

MKS, 2013, Tèmatyka dakladaў, uklûčanyh u pragramu XV Mіžnarodnaga z’ezda slavіstaў (Mіnsk, 2013), [on-line:] http://wayback.archive.org/web/20130711042842/http://xvcongress.iml.basnet.by/тэматыка-дакладаў-уключаных-у-праграму-xv-міжнароднага-з’езда-славістаў-мінск-2013 (dostęp: 3 XI 2016).

Ostrówka M., 2014, Napisy nagrobne w Rzeżycy i Krasławiu (Łotwa) jako przykład koegzystencji kultur i języków w Łatgalii, „Acta Baltico-Slavica” 38, s. 40–66, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2014.012 (dostęp: 3 XI 2016).

Paśko D., 2009, O kalkach słowotwórczych w polszczyźnie mieszkańców Wierszyny, „Slavia Meridionalis” 9, s. 21–28 (dostęp: 3 XI 2016).

PJ, 2016, Historia Poradnika, [on-line:] http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/historia.php (dostęp: 3 XI 2016).

Polyslav, 2016, Konferencii POLISLAV, [on-line:] http://polyslav-as.org/conference-pl.html (dostęp: 3 XI 2016).

Rembiszewska D., 2010, Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego, „Acta Baltico-Slavica” 34, s. 169–184, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2010.012 (dostęp: 3 XI 2016).

Rzepkowska A., 2009, Pamiętniki Sybiraków: od wspólnoty losu do wspólnoty dyskursu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 111–120.

SFPiS, 2016, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/index (dostęp: 3 XI 2016).

SM, 2016, Slavia Meridionalis Archives, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/archive (dostęp: 3 XI 2016).

Studia, 2017, Studia filologiczne, [on-line:] http://www.studia.net/filologiczne (dostęp: 3 XI 2016).

Walusiak E., 1998, Metatekstowa funkcja hierarchizująca ciągu przy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXXIV, s. 117–127.

WIW, 2017, Filologie obce, [on-line:] http://www.wiw.pl/szkoly/studia.asp?id1=4&id2=6 (dostęp: 3 XI 2016).

Wronicz J., 2013, Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego), „LingVaria” 1 (15), s. 173–184, MKS, 2013, https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.15.

Ziarno M., 2003, O budowaniu tekstu „prawdziwościowo bezpiecznego”, tj. o wykładnikach imperceptywności i modalności hipotetycznej w języku prasy polskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXXVIII, s. 61–69.

Borisova V., 2006, Problema âzykovoj ličnosti avtora kak kategoriâ izučeniâ hudo-žestvennogo teksta, „Vestnik Udmurtskogo Nacionalʹnogo Universiteta. Fi-lologičeskie Nauki” nr 5 (2), s. 185–190, [on-line:] http://vestnik.udsu.ru/2006/2006-05/vuu_06_05_26.pdf (dostęp: 3 XI 2016).

Gluškovski M., 2010, Funkcionirovanie staroobrâdčeskogo govora v Polʹše na primere odnogo idiolekta, „Die Welt der Slaven” LV, s. 312–333.

Korolëva E., 2007, Dialektnaâ âzykovaâ ličnostʹ, „Filologija” 12, s. 103–109.

Stefanskij E., 2008, Analiz dvuh periferijnyh mikrosistem so značeniem gneva v russkom, polʹskom i češskom âzykah, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIV, s. 211–222.

Âskulʹski A., 2015, Nedostatki i dostoinstva raznyh sistem transkripcii pri zapisi govora staroobrâdcev v Polʹše, „Acta Baltico-Slavica” 39, s. 174–185, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2015.003 (dostęp: 3 XI 2016).

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Głuszkowski, M. (2017) „Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?”, LingVaria, 12(23), s. 7–21. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.01.

Numer

Dział

Wstęp