Vol. 24 No. 2 (40) (2018): Typowe i nietypowe role tłumacza, cz. 2

Cover of Between Original and Translation

Pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL4.jpg

Published: 2018-06-30