Poeta przeklęty w dwóch wydaniach

O różnych rolach przyjmowanych przez tłumaczy Andrzeja Bursy na język angielski

Authors

  • Weronika Sztorc Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.02

Keywords:

Andrzej Bursa, culture-bound items, literary translation, paratext, preface

Abstract

Two Editions of a Poète Maudit: Translators’ Roles Realized in Two English Collections of Andrzej Bursa’s Poems
The article aims at verifying how translators of Andrzej Bursa’s poems into English realize their tasks and their roles as stated (explicitly or implicitly) in their prefaces. Two editions of translations have been analyzed: Selected Poems. Utwory wybrane by American professors Kevin Christianson and Halina Abłamowicz (Kraków 2008) and Killing Auntie & Other Work by Wiesiek Powaga (London 2009). Alongside the declarations from the prefaces, translations of selected poems were taken into consideration – when possible, two versions were compared. In the context of the translator’s role an overview is offered of the vital differences between the two volumes, and conclusions are drawn concerning the justifiability of the chosen strategies in the context of efforts to arouse interest in Bursa’s work outside Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bursa, A. (1958), Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bursa, A. (2008), Selected Poems / Utwory wybrane, tłum. K. Christianson, H. Abłamowicz, Art-Park Publisher, Kraków.

Bursa, A. (2009), Killing Auntie & Other Work, tłum. W. Powaga, CB Editions, London.

Czabanowska-Wróbel, A. (2004), „Czytam poetę. Twórczość Andrzeja Bursy”, w: Czabanowska-Wróbel, A., Grochowski, G. (red.), Czytanie Bursy, Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 11-23.

Dunaj-Kozakow, E. (1996), Bursa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Hartama-Heinonen, R., (1995), „Translators’ Prefaces – A Key to the Translation?”, Folia Translatologica, 4, ss. 33-42.

Hejwowski, K. (2015), Iluzja przekładu, Śląsk, Katowice.

Kluba, A., Juszczyk, A. (2004), „Kot czyli pies. O Naszym ognisku Andrzeja Bursy”, w: Czabanowska-Wróbel, A., Grochowski, G. (red.), Czytanie Bursy, Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 35-46.

Lewicki, R. (2000), „Kilka uwag o próbach spolszczenia prozy Williama Faulknera”, w: Ganczar, M., Wilczek, P. (red.), Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe / Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.

McRae, E., (2012), „The Role of Translators’ Prefaces to Contemporary Literary Translations into English: An Empirical Study”, w: Gil-Bajardí, A., Orero, P., Rovira-Esteva, S. (eds.), Translation Peripheries: Paratextual

Elements in Translation, Peter Lang AG, Bern, ss. 63-82, https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0360-1.

Papadima, M. (2011), „Głos tłumacza w peritekście jego przekładu: przedmowa, posłowie, przypisy i inne zwierzenia”, Między Oryginałem a Przekładem, 17, Kraków, ss. 13-34.

Sztorc, W. (2015), „Przekład aluzji językowych w poezji Andrzeja Bursy – analiza porównawcza”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład – język – kultura, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 59-72.

Tarnowska, B. (2011a), „Poezja polska w angielskim przekładzie – wiersze Andrzeja Bursy”, w: Cudak, R. (red.), Literatura polska w świecie, t. 4: Oblicza światowości, Wydawnictwo Gnome, Wrocław, ss. 113-122.

Tarnowska, B. (2011b), „Wybór wierszy. Selected Poems”, The Sarmatian Review, April 11, s. 1587-1588, [on-line:] http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/411/411tarnow.pdf (6.03.2017).

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Sztorc, W. (2018). Poeta przeklęty w dwóch wydaniach: O różnych rolach przyjmowanych przez tłumaczy Andrzeja Bursy na język angielski. Między Oryginałem a Przekładem, 24(2 (40), 29–46. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.02