Vol. 25 No. 4 (46) (2019): Traduction et représentation 2

Cover of Between Original and Translation

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
LOGO_MNiSW_-_PL17.jpg

Published: 2019-12-05