Kierunki rozwoju systemów partyjnych w państwach postjugosłowiańskich

Authors

  • Konrad Sebastian Morawski Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.10

Keywords:

party systems, the effective number of parties index, the fractionalization index, post‑ Yugoslav states

Abstract

The Directions of Party System Development in the Post‑ Yugoslav States

By analyzing the party systems in the post‑ Yugoslav states by means of the effective number of parties index and the fractionalization index, it was possible to outline directions of future development and propose various scenarios of this development after the year 2010. The analyzed time span included the period from the early 1990s, which marked the rise of the first sovereign states (Croatia, Slovenia, Macedonia and Bosnia and Herzegovina) and the Federal Republic of Yugoslavia up to the transformations of the 2000s, which saw the breakup of the “Third Yugoslavia” and the rise of the second group of independent states (Serbia, Montenegro and Kosovo).

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Konrad Sebastian Morawski, Uniwersytet Rzeszowski

Ukończył politologię na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktorant historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (od 2011 r.); jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki Słowian południowych w XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej Serbii, a także wszystkich pozostałych narodów, które były zrzeszone w dwóch dwudziestowiecznych formach państwa jugosłowiańskiego. Publikował w czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”.

References

Materiały internetowe
Google Scholar

Strona internetowa Adam Carr’s Election Archive, http://psephos.adam‑carr.net
Google Scholar

Strona internetowa Parlamentu Bośni i Hercegowiny, http://www.parlament.ba
Google Scholar

Strona internetowa Uniwersytetu w Grazu, http://www.uni‑gratz.at
Google Scholar

Literatura
Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007, Seria Politologiczna.
Google Scholar

Bujwid‑Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008.
Google Scholar

Eberhardt P., Przemiany demograficzno‑etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005.
Google Scholar

Krysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia), Pułtusk–Warszawa 2009.
Google Scholar

Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Kraków 1999, Encyklopedia Politologii, t. 3.
Google Scholar

Sobolewska‑Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2010.
Google Scholar

Sokół W., Systemy partyjne, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Google Scholar

Wojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Morawski, Konrad Sebastian. 2013. “Kierunki Rozwoju systemów Partyjnych W państwach postjugosłowiańskich”. Politeja 10 (4(26):217-38. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.10.

Issue

Section

Articles