Tom 86 (2020)

					Pokaż Tom 86 (2020)

Redaktor Jacek Purchla

Opublikowane: 29.09.2020

Artykuły

 • „Muzeum to sposób pamiętania” Wokół jubileuszu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

  Michał Niezabitowski
  5-20
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.01
 • Jak w Krakowie podejmowano Zygmunta Luksemburskiego

  Marcin Starzyński
  21-27
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.02
 • „Kształtem włoskim wywieść”. Nieznany list króla Zygmunta II Augusta do wielkorządcy krakowskiego Jana Bonera z 1557 roku ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

  Rafał Jaworski
  29-36
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.03
 • Profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego jako mieszczanie krakowscy w XVII i XVIII stuleciu

  Kamila Follprecht
  37-49
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.04
 • Szkolnictwo artystyczne w Wolnym Mieście Krakowie

  Bogusław Krasnowolski
  51-70
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.05
 • Prace Towarzystwa Naukowego Krakowskiego u Franciszkanów na rzecz pomników przeszłości

  Franciszek Solarz
  71-96
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.06
 • Zbiór nieznanych rysunków Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Józefa Grabskiego – rozpoznanie i interpretacja

  Magdalena Laskowska
  97-112
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.07

Miscellanea

 • Ks. Leopold Textoris – fotograf. Addenda do biografii

  Anna Bednarek, Wojciech Walanus
  113-118
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.08
 • Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 26 marca 2019 do 16 kwietnia 2020 roku

  Mieczysław Rokosz
  119-128
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.09

Kronika konserwatorska

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2019 do marca 2020 roku

  Kamila Follprecht
  149-157
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.11
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2019 roku

  Andrzej Fischer
  159-161
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.12

Artykuły recenzyjne

 • Nowa praca o tradycji uniwersyteckiej

  Tomasz Jurek
  163-164
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.13
 • O herbie miasta Krakowa

  Zdzisław Noga
  165-166
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.14
 • Kraków kolebką i laboratorium polskiej historiografii środowiskowej

  Jacek Purchla
  167-168
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.15

Nekrologi

 • Franciszek Ziejka (1940–2020) Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, uczony, przyjaciel

  Bogusław Krasnowolski
  169-175
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.16