Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2019 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.10

Słowa kluczowe:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, konserwacja zabytków Krakowa, katedra na Wawelu, sarkofagi królów polskich, Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, opactwo Cystersów w Mogile

Abstrakt

Merytoryczną podstawą prac konserwatorskich były programy kształtowane od roku 1990. Dysponując kwotą ok. 30 000 000 zł i pozyskując porównywalne środki od beneficjentów, realizowano zadania w 64 obiektach. W zespołach sakralnych odnotować trzeba kontynuacje prac w katedrze, przy Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza (rozpoczęcie konserwacji figur z centralnych scen), ukończenie rewaloryzacji Scala Santa kościoła Pijarów, w zespole opactwa Cystersów w Mogile ukończenie konserwacji wystroju malarskiego nawy głównej i zaawansowanie prac w dawnej siedzibie opackiej, przeznaczonej na przyszłe muzeum. Wśród zabytków świeckich na szczególną uwagę zasługują realizacje w fortach Twierdzy Krakowskiej, a wśród prac zainicjowanych dzięki Narodowemu Funduszowi, lecz prowadzonych z innych środków – kolejny etap badań i restauracji dekoracji malarskich Pałacu Spiskiego.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Bogusław Krasnowolski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab., historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca krakowskiej ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki). Od 1990 r. wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 2002 r. przewodniczący Komisji Programowania i Oceny Realizacji SKOZK; autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii urbanistyki średniowiecznej, sztuki Krakowa i Małopolski, historii i teorii ochrony zabytków.

Pobrania

Opublikowane

29.09.2023

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2023). Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2019 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rocznik Krakowski, 86, 129–148. https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.10

Numer

Dział

Kronika konserwatorska