Szkolnictwo artystyczne w Wolnym Mieście Krakowie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.05

Słowa kluczowe:

Kraków, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Malarstwa, Rysunków i Rzeźbiarstwa, Wolne Miasto Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Techniczny

Abstrakt

Artykuł omawia, w oparciu o niewykorzystane dotąd w pełni materiały źródłowe – m.in. protokoły posiedzeń Senatu Wolnego Miasta – początki szkolnictwa artystycznego w Krakowie. Scharakteryzowano kadrę profesorską, wyodrębniono dwa okresy w dziejach: powiązanie Akademii (Szkoły) Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim (do 1834 r.) i włączenie jej do Instytutu Technicznego. Omówiono kształtowanie metod dydaktycznych: dominującej, tradycyjnej, polegającej na kopiowaniu uznanych wzorów, i nowej, lansowanej zwłaszcza przez Wojciecha Kornelego Stattlera, opartej na studium natury i akcentującej walory intelektualne w procesie nauczania.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Bogusław Krasnowolski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab., historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca krakowskiej ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki). Od 1990 r. wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 2002 r. przewodniczący Komisji Programowania i Oceny Realizacji SKOZK; autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii urbanistyki średniowiecznej, sztuki Krakowa i Małopolski, historii i teorii ochrony zabytków.

Bibliografia

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, t. 30, Wien 1875.
Google Scholar

Błoński Piotr, Peszka Józef, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 25/4, z. 107, Wrocław 1980.
Google Scholar

Böckh Franz Heinrich, Wiens lebende Schriftsteller, Künstler und Dilettanten im Kunstach, Wien 1822.
Google Scholar

Chamcówna Mirosława, Walka malarzy krakowskich o wyzwolenie spod praw cechowych, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1954, t. 14, nr 2.
Google Scholar

Ciciora Barbara, Wyrwa Andrzej M., Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R. P. 965”, Dziekanowice–Lednica 2013.
Google Scholar

Derwojed Janusz, Hadziewicz Rafał, hasło w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 3, Wrocław 1979, s. 6–10.
Google Scholar

Kąkolewska Joanna, Z zagadnień twórczości Józefa Peszki 1767–1831, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1954, t. 16, nr 1.
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa, w: Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Materiały z sesji naukowej 23 maja 2015 roku, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2016, s. 86–87.
Google Scholar

Masłowski Maciej, Studia malarskie Wojciecha Kornelego Stattlera w Krakowie i Rzymie, Wrocław 1964.
Google Scholar

Merlege von Mühlfeld Johann Georg, Memorabilien des Österreichischen Kaiserstaates, oder Taschenbuch zur Rückerinnerung an die merkwürdigsten vaterländischen Ereignisse seit dem Regierungs-Antritte Sr. Majestät des Kaisers Franz des Ersten, das ist vom1. März 1792 bis zum Schlusse ds 18. Jahrhundertes, Wien 1825.
Google Scholar

Michalczyk Zbigniew, Ku nowoczesności. Wokół pewnego krakowskiego „konkursu” w 1825 roku: Józef Sonntag, Jan Nepomucen Głowacki, Teodor Baltazar Stachowicz, Jan Nepomucen Danielski, Leon Łabęcki, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2012, t. 74, nr 2.
Google Scholar

Nicieja Stanisław Sławomir, Ogród snu i pamięci. Dzieje cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywających w latach 1786–2010, Opole 2011.
Google Scholar

Opalińska Stanisława, Józef Brodowski 1781–1853: malarz i rysownik starego Krakowa, Kraków 2005.
Google Scholar

Pencakowski Paweł, Dekoracja malarska w salonie pałacu hrabiów Mieroszewskich przy ul. Sławkowskiej 22 w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 68: 2002.
Google Scholar

Pilikowski Michał, Józef Peszka i Józef Brodowski – założyciele Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, „Wiadomości ASP”, nr 59, październik 2012.
Google Scholar

Piotrowski Wojciech, Strzelecki Antoni, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007.
Google Scholar

Polanowska Jolanta, Peszka Józef, hasło w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 7, Wrocław 2003.
Google Scholar

Polanowska Jolanta, Stattler Wojciech Korneli (1800–1875), hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa–Kraków 2003–2004.
Google Scholar

Prószyńska Zuzanna, Galli Jan Nepomucen, hasło w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 2, Wrocław 1975.
Google Scholar

Prószyńska Zuzanna, Kuhn Ferdynand Fryderyk, hasło w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 4, Wrocław 1986.
Google Scholar

Radwan Danuta, Teodor Baltazar Stachowicz, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 41, Warszawa–Kraków 2002.
Google Scholar

Ręgorowicz Ludwik, Dzieje krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 1928.
Google Scholar

Ręgorowicz Ludwik, Historia Instytutu Technicznego w Krakowie, Kraków 1913.
Google Scholar

Ręgorowicz Ludwik, Szkolnictwo W.M. Krakowa w dobie kuratorii Józefa hr. Załuskiego, Lwów 1928.
Google Scholar

Wilkowa Ligia, Prószyńska Zuzanna, Ceptowski Karol, hasło w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, Wrocław 1971.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2023

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2023). Szkolnictwo artystyczne w Wolnym Mieście Krakowie. Rocznik Krakowski, 86, 51–70. https://doi.org/10.36123/RK.2020.86.05

Numer

Dział

Artykuły