Tom 87 (2021)

					Pokaż Tom 87 (2021)

Redaktor Jacek Purchla

Opublikowane: 29.09.2021

Artykuły

 • „Świadomość wielkiej przeszłości podnosi poczucie cywilizacyjne i narodowe społeczeństwa”

  Jacek Purchla
  5-6
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.01
 • Ołtarz Wita Stwosza Efekt zakończonych prac badawczych i konserwatorskich prowadzonych w latach 2015–2021

  Jarosław Adamowicz
  9-37
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.02
 • Co „czas ochronił, a wieki i zdarzenia gwałtowne oszczędziły”. Refleksje nad dziejami Ołtarza Mariackiego

  Paweł Pencakowski
  39-65
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.03
 • Od króla do szewców Kaplice kościoła Dominikanów w Krakowie, ich fundatorzy i użytkownicy

  Krzysztof J. Czyżewski, Marcin Szyma, Marek Walczak
  67-99
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.04
 • Inwentarz pośmiertny ruchomości architekta królewskiego Jana Trevana z roku 1642

  Piotr Józef Janowski
  101-117
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.05
 • Pamięć miasta Archiwum w dziejach Krakowa

  Kamila Follprecht
  119-133
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.06
 • Kirchmayerowie, wpływowa familia krakowska

  Klaudia Kordas
  135-145
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.07
 • Brama Kombinatu – zwycięskie koncepcje projektów Centrum Administracyjnego w Nowej Hucie, ewolucja i realizacja

  Joanna Bryg-Stanisława
  147-167
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.08

Miscellanea

 • Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 16 kwietnia 2020 do 16 kwietnia 2021 roku

  Mieczysław Rokosz
  169-177
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.09

Kronika konserwatorska

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2020 do marca 2021 roku

  Kamila Follprecht
  217-223
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.12
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2020 roku

  Andrzej Fischer
  225-226
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.13

Artykuły recenzyjne

 • Jak badać fotografię krakowską?

  Anna Bednarek, Wojciech Walanus
  227-235
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.14
 • Nowa historia dawnych dziejów Krakowskiej Kapituły Katedralnej

  Zdzisław Noga
  236-237
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.15

Nekrologi

 • Łukasz Walczy (1954–2019) Historyk i historyk sztuki

  Waldemar Bukowski
  239-240
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.16
 • Stanisław Grodziski (1929–2020) Historyk prawa

  Karolina Grodziska
  241-244
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.17
 • Adam Małkiewicz (1936–2021) Uczony, mistrz i wychowawca kilku pokoleń krakowskich historyków sztuki

  Bogusław Krasnowolski
  245-250
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.18
 • Janusz Smólski (1929–2021) Wybitny architekt-konserwator

  Bogusław Krasnowolski
  251-254
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.19
 • Amelia Dunin (1928–2021) Pierwsza Dama wśród przewodniczek po Krakowie

  Konrad Myślik
  255-256
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.20

Back Matter

 • Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2021

  Konrad Kołodziejczyk
  257-259
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.21
 • Indeks nazwisk

  Artur Czesak
  263-270
 • Back Matter