Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2020 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.10

Słowa kluczowe:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Franciszek Ziejka, konserwacja zabytków Krakowa, królewskie sarkofagi i nagrobki na Wawelu, Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Twierdza Krakowska

Abstrakt

Jak w latach poprzednich dobór zadań podporządkowany był założeniom programowym, formułowanym od1990 roku. Dysponując kwotą ok. 30 mln zł i pozyskując porównywalne środki od beneficjentów, realizowano117 zadań w 87 obiektach. Naczelne miejsce zajmuje tu następny etap konserwacji Ołtarza MariackiegoWita Stwosza, kolejne zaś: ukończenie konserwacji królewskich sarkofagów i nagrobków w wawelskiej katedrze; odzyskanie pierwotnego charakteru wnętrza katedralnego kapitularza, do którego powróciły – jakoobicia ścian – siedemnastowieczne tkaniny włoskie; odkrycie późnobarokowego wystroju malarskiegow zespole klasztornym Pijarów. Wśród świeckich zabytków na szczególną uwagę zasługuje szereg realizacjiw dziełach obronnych austriackiej twierdzy.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Bogusław Krasnowolski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków

Dr hab., historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca krakowskiej ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki). Od 1990 r. wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 2002 r. przewodniczący Komisji Programowania i Oceny Realizacji SKOZK; autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii urbanistyki średniowiecznej, sztuki Krakowa i Małopolski, historii i teorii ochrony zabytków.

Pobrania

Opublikowane

29.09.2021

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2021). Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2020 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rocznik Krakowski, 87, 179–202. https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.10

Numer

Dział

Kronika konserwatorska