Hacia la equidad educativa

Experiencias en el marco del proyecto de las Olimpiadas de Español en Polonia 2010-2013

Autores/as

  • Małgorzata Spychała Universidad de Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia
  • Leonor Sagermann Bustinza Universidad de Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia https://orcid.org/0000-0001-6112-6879
  • Justyna Hadaś Universidad de Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.15

Palabras clave:

altas capacidades, enfoque por tareas, igualdad de oportunidades, concursos nacionales

Resumen

El artículo es una aproximación al proyecto de las Olimpiadas de Español en el contexto de la equidad educativa. Comienza con una breve descripción del papel de las olimpiadas (en particular, de las Olimpiadas de Español) dentro del sistema educativo polaco y en el marco de la nueva tendencia del trabajo enfocado en el alumno con altas capacidades. Luego pretendemos hacer una reflexión teórica sobre el talento desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, para finalmente, en la tercera parte, presentar algunas soluciones elaboradas dentro del proyecto de las Olimpiadas de Español, tanto didácticas como formales, que valoramos como equitativas.

PlumX Metrics of this article

Citas

CIEŚLIKOWSKA, J., JASTRZĘBSKA, D., LIMONT, W. (eds) (2001), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
Google Scholar

CONSEJO DE EUROPA (2002), Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Madrid. Anaya, [on-line] http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (español) – 29.06.2013.
Google Scholar

COST (2007), Resolution. Action plan for the gifted and talented – an essential part of the Lisbon Strategy, Bruselas, 27 de noviembre de 2007, [on-line] http://www.cost.eu/download/resolution_giftedchildren – 17.11.2013.
Google Scholar

DYMEL, J. (2009), “Analiza trudności zadań Olimpiady Matematycznej”, tesis doctoral, Kraków.
Google Scholar

DZIEMIANOWICZ-BĄK, A. (2010), “Interesy konstytuujące nauczanie”, en: Syska, M. (ed.), Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Warszawa.
Google Scholar

FERNÁNDEZ, S. et al. (2001), Tareas y proyectos en clase, Edinumen, Madrid.
Google Scholar

HADAŚ, J. (2012), “Przygotowanie do językowych olimpiad przedmiotowych jako istotna forma pracy z uczniem zdolnym w polskim systemie kształcenia: zarys sytuacji prawno-politycznej”, ponencia no publicada, Universidad de Adam Mickiewicz.
Google Scholar

GFK Polonia (2011), “Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania”, [on-line] http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=104:raporty-z-bada&Itemid=1355 – 26.06.2013.
Google Scholar

JOHNSON, K. (2003), Designing language teaching tasks, Palgrave Macmillan, Basingstoke. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230596672
Google Scholar

LIMONT, W. (2010), Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk.
Google Scholar

MACANDER, D. (2011), “O systemowych rozwiązaniach w pracy z uczniem zdolnym. Wywiad z Aleksandrą Kowalik i Jerzym Barskim”, Revista Trendy, 1, [on-line] http://www.trendy.ore.edu.pl – 5.04.2013.
Google Scholar

MARTÍN PERIS, E. (1999), “Libros de texto y tareas”, en: Zanón, J. (ed.), La enseñanza del español mediante tareas, Edinumen, Madrid, pp. 13-25.
Google Scholar

MEN – MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ (2010), “Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założenia projektowanych zmian”, [on-line] http://www.konferencje.men.gov.pl/images/pdf/Konferencje/3.pdf – 9.06.2013.
Google Scholar

NIK – NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (2007), “Informacja o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi”, [on-line] www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2007002.pdf – 26.06.2013.
Google Scholar

RENZULLI, J.S. (ed.) (2004), Identification of students for gifted and talented programs, Corwin Press, Thousand Oaks, California.
Google Scholar

RENZULLI, J.S. (2005), Equity, Excellence, and Economy in a System for Identifying Students in Gifted Education: A Guidebook, University of Connecticut Storrs, Connecticut.
Google Scholar

SPYCHAŁA, M. (2009), “Podejście zadaniowe (enfoque por tareas) a strategie komunikacyjne w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego”, en: Widła, H. (ed.), Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Neofilolog, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Katowice, pp. 247-256. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2009.33.23
Google Scholar

STRUŻYNA, K. (2004), “Szlifowanie diamentów. Rozmowa z Tadeuszem Lewowickim”, Głos Nauczycielski, 43, pp. 3-6.
Google Scholar

TOURÓN, J. (2008), “La educación de los más capaces: un reto educativo y social”, Revista española de pedagogía, LXVI (240), pp. 197-202, [on-line] http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/18701/1/La%20educaci%C3%B3n%20de%20los%20m%C3%A1s%20capaces.pdf – 17.11.2013.
Google Scholar

ZANÓN, J. (1999), “La enseñanza del español mediante tareas”, en: Zanón, J. (ed.), La enseñanza del español mediante tareas, Edinumen, Madrid, pp. 13-25.
Google Scholar

Descargas

Publicado

2013-12-29

Cómo citar

Spychała, Małgorzata, Leonor Sagermann Bustinza, y Justyna Hadaś. 2013. «Hacia La Equidad Educativa: Experiencias En El Marco Del Proyecto De Las Olimpiadas De Español En Polonia 2010-2013». Studia Iberystyczne 12 (diciembre):281-93. https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.15.

Número

Sección

En torno a la didáctica: Experiencias prácticas