Hacia la equidad educativa

Experiencias en el marco del proyecto de las Olimpiadas de Español en Polonia 2010-2013

Authors

  • Małgorzata Spychała Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
  • Leonor Sagermann Bustinza Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland https://orcid.org/0000-0001-6112-6879
  • Justyna Hadaś Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.15

Keywords:

high capacities, task-based approach, equal opportunity, national competitions

Abstract

TOWARDS EQUALITY IN EDUCATION: EXPERIENCE GAINED DURING THE SPANISH LANGUAGE OLYMPIAD PROJECT IN POLAND 2010-2013

This article approaches the Spanish Language Olympiad project in the context of equality in education. It begins with a brief description of the Olympiads, role within the Polish educational system and in the frame of the latest tendency to focus on the most talented pupils. Subsequently, we seek to consider talent theoretically, from the perspective of “equal opportunities”. Finally, in the third part, we present several solutions – as well of formal and didactic nature – elaborated within the Spanish Language Olympiad project, that are worth being recommended as equitable ones.

PlumX Metrics of this article

References

CIEŚLIKOWSKA, J., JASTRZĘBSKA, D., LIMONT, W. (eds) (2001), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

CONSEJO DE EUROPA (2002), Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Madrid. Anaya, [on-line] http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (español) – 29.06.2013.

COST (2007), Resolution. Action plan for the gifted and talented – an essential part of the Lisbon Strategy, Bruselas, 27 de noviembre de 2007, [on-line] http://www.cost.eu/download/resolution_giftedchildren – 17.11.2013.

DYMEL, J. (2009), “Analiza trudności zadań Olimpiady Matematycznej”, tesis doctoral, Kraków.

DZIEMIANOWICZ-BĄK, A. (2010), “Interesy konstytuujące nauczanie”, en: Syska, M. (ed.), Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Warszawa.

FERNÁNDEZ, S. et al. (2001), Tareas y proyectos en clase, Edinumen, Madrid.

HADAŚ, J. (2012), “Przygotowanie do językowych olimpiad przedmiotowych jako istotna forma pracy z uczniem zdolnym w polskim systemie kształcenia: zarys sytuacji prawno-politycznej”, ponencia no publicada, Universidad de Adam Mickiewicz.

GFK Polonia (2011), “Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania”, [on-line] http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=104:raporty-z-bada&Itemid=1355 – 26.06.2013.

JOHNSON, K. (2003), Designing language teaching tasks, Palgrave Macmillan, Basingstoke. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230596672

LIMONT, W. (2010), Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk.

MACANDER, D. (2011), “O systemowych rozwiązaniach w pracy z uczniem zdolnym. Wywiad z Aleksandrą Kowalik i Jerzym Barskim”, Revista Trendy, 1, [on-line] http://www.trendy.ore.edu.pl – 5.04.2013.

MARTÍN PERIS, E. (1999), “Libros de texto y tareas”, en: Zanón, J. (ed.), La enseñanza del español mediante tareas, Edinumen, Madrid, pp. 13-25.

MEN – MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ (2010), “Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założenia projektowanych zmian”, [on-line] http://www.konferencje.men.gov.pl/images/pdf/Konferencje/3.pdf – 9.06.2013.

NIK – NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (2007), “Informacja o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi”, [on-line] www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2007002.pdf – 26.06.2013.

RENZULLI, J.S. (ed.) (2004), Identification of students for gifted and talented programs, Corwin Press, Thousand Oaks, California.

RENZULLI, J.S. (2005), Equity, Excellence, and Economy in a System for Identifying Students in Gifted Education: A Guidebook, University of Connecticut Storrs, Connecticut.

SPYCHAŁA, M. (2009), “Podejście zadaniowe (enfoque por tareas) a strategie komunikacyjne w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego”, en: Widła, H. (ed.), Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Neofilolog, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Katowice, pp. 247-256. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2009.33.23

STRUŻYNA, K. (2004), “Szlifowanie diamentów. Rozmowa z Tadeuszem Lewowickim”, Głos Nauczycielski, 43, pp. 3-6.

TOURÓN, J. (2008), “La educación de los más capaces: un reto educativo y social”, Revista española de pedagogía, LXVI (240), pp. 197-202, [on-line] http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/18701/1/La%20educaci%C3%B3n%20de%20los%20m%C3%A1s%20capaces.pdf – 17.11.2013.

ZANÓN, J. (1999), “La enseñanza del español mediante tareas”, en: Zanón, J. (ed.), La enseñanza del español mediante tareas, Edinumen, Madrid, pp. 13-25.

Downloads

Published

2013-12-29

How to Cite

Spychała, Małgorzata, Leonor Sagermann Bustinza, and Justyna Hadaś. 2013. “Hacia La Equidad Educativa: Experiencias En El Marco Del Proyecto De Las Olimpiadas De Español En Polonia 2010-2013”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne) 12 (December):281-93. https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.15.

Issue

Section

En torno a la didáctica: Experiencias prácticas