Vol. 19 (2020): Lengua en sus diversos contextos

					View Vol. 19 (2020): Lengua en sus diversos contextos

Numer otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Umiędzynarodowienie czasopisma „Studia Iberystyczne” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Edited by Agata Komorowska and Marta Wicherek

Published: 2020-12-19

Prefacio

Artículos