Las imágenes teatrales de Tadeusz Kantor y el teatro surrealista español

El caso de "Wielopole, Wielopole"

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.17.2018.17.17

Keywords:

Kantor, Garía Lorca, theater, surrealistic objects, double

Abstract

Theatrical Images of Tadeusz Kantor and the Spanish Surrealist Theater. The Case of Wielopole, Wielopole
The first part of the article is a summary of the works whose objective is the analysis of the relation that united Tadeusz Kantor’s relation with the Spanish culture. They are mostly focused on the Spanish pictorial motifs in the visual arts and theatrical work by the Polish artist. Then, the article compares the impossible theater of García Lorca with the impossible theater of Kantor on the thematic level, but mainly on the aesthetic level focusing on the role that the objects play in both scenarios. They appear to be taken from the established system of signs and they become incomprehensible and unusual. In particular, there are two objects compared in Wielopole, Wielopole and in El Público, respectively. They are two rotating beds that at the same time are mortuary beds. Their symbolism and significance are analyzed in separate scenes and whole plays.

References

AA.VV. (1999), Motivos españoles en la obra de Tadeusz Kantor. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora, Instituto Cervantes de Varsovia, Varsovia.

BALBOA ECHEVERRÍA, M. (1980), La visión paralizante: el surrealismo en el teatro de Federico García Lorca, a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Washington, Washington.

DOMAŃSKA, E. (2008), “Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami”, Kultura Współczesna, 3, Warszawa, pp. 9-21.

GARCÍA LORCA, F. (1996), El Público, en: Obras completas, ed. de García-Posada, M., t. 2, Teatro, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, pp. 279-327.

KANTOR, T. (2004), LE THÉÂTRE DE LA MORT ET DE L’AMOUR, en: Teatr Cricot 2. Informator 1989-1990, wyb. i oprac. A. Halczak, Cricoteca, Kraków.

KANTOR, T. (2004), Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975-1984, en: Pisma, t. 2, wyb. i oprac. K. Pleśniarowicz, Ossolineum, Wrocław.

KUMOR, K. (2009), “Moja Infantka, Velázqueza, ale moja! O migracji motywu malarskiego i dialogu międzykulturowym: Diego Velázquez, Tadeusz Kantor i Jerónimo López Mozo”, en: Aszyk, U., Flisek, A., Grützmacher, Ł., Kumor, K. (eds.), W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 155-177.

LISIEWSKA, M. (2006), “Hiszpania – estetyczne inspiracje Tadeusza Kantora”, en: Jagłowski, M., Sepczyńska, D., (red.), Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia, literatura, mistyka, Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn, pp. 335-340.

ŁARIONOW, D. (2015), Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-507-2

MATKOWSKA-ŚWIĘS, B. (1999), “Tadeusza Kantora dialog z Hiszpanią”, Wysokie Obcasy, 124, 29-30.05, Warszawa, pp. 38-39.

OSIŃSKA. K. (2014), “Don Kichot według Kantora: między realnością a fikcją”, en: Bryś, M., Burzyńska, A.R., Fazan, K. (red.), Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 109-123.

PALUCH-CYBULSKA, M. (2014), “Tadeusz Kantor: …Infantki Velázqueza jak relikwie lub madonny”, en: Bryś, M., Burzyńska, A.R., Fazan, K. (red.), Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 125-147.

PIENIĄŻEK, M. (2005), Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków.

PORĘBSKI, M. (1997), T. Kantor. Świadectwa. Rozmowy. Komentarze, Murator, Warszawa.

SAGARRA ÀNGEL de, J.M. (2010), “Infantas, soldados, rinocerontes y otros personajes kantorianos. A propósito de los motivos españoles en la obra de Tadeusz Kantor”, en: Bravo García, F. (ed.), Reeler a Tadeusz Kantor. 1990-2010, Casa de L´Est, Barcelona, pp. 9-33.

SAGARRA ÀNEGEL de, J.M. (2014), “Teatr emocji Tadeusza Kantora. À

propos hiszpańskiej recepcji artysty”, en: Bryś, M., Burzyńska, A.R., Fazan, K. (red.), Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 109-123.

SAJKIEWICZ, V. (2002), “Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki”, en: Rusek,H. (red.), Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 363-371.

STZELECKI, Z. (1963), Polska plastyka teatralna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

WACHOWSKA, J. (2007), “¿Cómo se encontraron los mundos de imaginación de Velázquez, Goya y Tadeusz Kantor? Sobre la circunstancia y la vocación”, en: Cercós García, L.F., Molina Rivero, C.J., Ceballos-Escalera Gila, A. de (coord.), Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid, pp. 787-793.

WYDRZYŃSKI, A. (1957), „Sztuka pozaplanowa”, Przemiany, 15, 14 IV, p. 7.

Published

2019-04-04

How to Cite

Ziarkowska, Justyna. 2019. “Las imágenes Teatrales De Tadeusz Kantor Y El Teatro Surrealista español: El Caso De ‘Wielopole, Wielopole’”. Studia Iberystyczne 17 (April):257-70. https://doi.org/10.12797/SI.17.2018.17.17.