‘Dziwność’ a problem oceny (na przykładzie przymiotnika "dziwny")

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.07

Słowa kluczowe:

dziwny, wartościowanie, ocena negatywna, łączliwość, semantyka, pragmatyka

Abstrakt

‘Strangeness’ and the Problem of Evaluation (On the Basis of the Adjective dziwny)
The main aim of this article is to provide answers to two questions: is the adjective dziwny used to form a negative evaluation; and is it used to provide evaluation at all? The second question entails the necessity to determine if the possible evaluation on the good–bad scale constitutes a part of the semantic structure of the word dziwny, or whether it is one of the pragmatic properties of the linguistic unit in question. The analytical part of the article is preceded by a short theoretical introduction which refers the reader to the most important conclusions (mainly by Jadwiga Puzynina) within the field of axiological linguistic evaluation (axio-linguistics). The analysis of the adjective dziwny presented here also takes into account its derivatives, such as dziwak ‘weirdo’, dziwoląg ‘freak’, [ktoś] dziwaczy ‘someone does or says weird things’, and its semantically close predicates: dziwaczny ‘bizzare’, specyficzny ‘idiosyncratic’, osobliwy ‘peculiar’ and nietypowy ‘untypical’.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2013, O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIX, s. 5–22.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] nkjp.pl.

Puzynina J., 1986, O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XL, s. 121–128.

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.

Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.

Wierzbicka A., 1996, Semantics. Primes and Universals, Oxford – New York.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa.

Wołk M., 2017a, W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego, „Prace Filologiczne” LXXI, s. 335–345.

Wołk M., 2017b, Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników, „Linguistica Copernicana” 14, s. 145–164.

Zaron Z., 1985, Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej (Kochaj bliźniego swego), Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Wołk, M. (2018) „‘Dziwność’ a problem oceny (na przykładzie przymiotnika «dziwny»)”, LingVaria, 13(25), s. 91–99. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.07.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna