Co powiem, kiedy powiem "nie powiem"?

Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej

Autor

  • Magdalena Danielewiczowa Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.05

Słowa kluczowe:

semantyka, idiomatyka, komentarze metatekstowe

Abstrakt

What Am I Saying When I Am Saying I’m Not Saying? A Contribution to a Description of Metatextual Idiomatics
The focus of the paper is a semantic characterization of lexical units which a) contain a negated verb powiedzieć/mówić ‘to say, to tell’; b) do not form separate utterances; c) constitute the sender’s commentary on the speech act which is being perfomed, e.g. _nie powiedziałbym, że_ ‘I wouldn’t say that’, _nie powiem_ ‘I won’t say’, _żeby nie powiedzieć_ ‘not to say that’, _nie mówiąc o_ ‘not mentioning’, nie powiem + pytajnik ‘I won’t say + question’, co/czego by nie powiedzieć,_ ‘say what you will’. All those phrases have a syncreto-egocentric character, and so their description must be carried out from the perspective of the receiver. The goal of this author was not only to reconstruct the individual meanings but also to capture the basic oppositions in this microsystem.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1978, Towards an Operational Grammar, „Studia Semiotyczne” VIII, s. 29–90.

Bogusławski A., 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, Wrocław – Białystok, s. 13–31 [przedr. w: A. Bogusławski, Sprawy słowa. Word Matters, Warszawa 1994, s. 125–136].

Bogusławski A., 2001, Portrecik nieznanego wyrażenia z brodą, [w]: J. Maćkiewicz, E. Rogowska (red.), W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Krei, Gdańsk, s. 78–85.

Bogusławski A., 2005, Do teorii czasownika powiedzieć, „Polonica” XXIV–XXV, s. 113–129.

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa.

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Łaziński M., 1997, Opozycja czasowników mówić – powiedzieć w języku polskim. Analiza leksykalna i aspektowa, [w:] R. Grzegorczykowa, Z. Zaron (red.), Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa, s. 121–148.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

Stępień M., 2014, Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi. Właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne, Warszawa.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Danielewiczowa, M. (2018) „Co powiem, kiedy powiem «nie powiem»? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej”, LingVaria, 13(26), s. 61–80. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna