Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych

Autor

  • Katarzyna Wasilewska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.20

Słowa kluczowe:

przyimki, język oficjalny, sprawozdania administracyjne, funkcje semantyczne

Abstrakt

Frequency and Functions of Compound and Complex Prepositions in Administrative Reports
This paper examines the distribution and functions of compound and complex prepositions in Polish and EU administrative reports. The analysis is conducted in the corpus-based methodology using corpora of reports drafted by the Polish ministries and by the European Commission, and a large reference corpus – the National Corpus of Polish. The findings of the study show that in comparison to the reference corpus, reports demonstrate a strong tendency to use compound and complex prepositions. It is argued that frequent use of prepositions may be deemed a feature of the genre of administrative reports. Moreover, the study revealed that compound and complex prepositions serve mainly referential, causal, temporal, text deixis and measuring functions. This is in line with the main objective of administrative reports, i.e. communicating information to the public.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baker P., 2010, Sociolinguistics and Corpus Linguistics, Edinburgh.

Biel Ł., 2015, Phraseological Profiles of Legislative Genres: Complex Prepositions as a Special Case of Legal Phrasemes in EU Law and National Law, „Fachsprache” 3–4, s. 139–160.

Biel Ł., 2016a, Wyrażenia przyimkowe w krajowych i unijnych aktach prawnych – analiza korpusowa funkcji przyimków w polskim języku prawnym, [w:] D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język polskiego prawa. Nowe wyzwania, Warszawa, s. 9–35.

Biel Ł., 2016b, Mixed Corpus Design for Researching the Eurolect: A Genre-Based Comparable-Parallel Corpus in the PL EUROLECT Project, [w:] E. Gruszczyńska, A. Leńko-Szymańska (red.), Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, Warszawa, s. 197–208.

DJP: Departament Języka Polskiego, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska, Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, Wersja 14, 2016, [on-line:] ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf (dostęp: VI 2017).

Doboszyńska-Markiewicz K., 2011, Operator adnumeratywny ponad, czyli nieco więcej niż ‘więcej niż’, „Linguistica Copernicana” 5, s. 125–139, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.008.

Doboszyńska-Markiewicz K., 2012, Aproksymator około, czyli o problemach z dopełniaczem i dokładnym przybliżeniem, „LingVaria” nr 1 (13), s. 49–58.

Doboszyńska-Markiewicz K., 2013, Operatory adnumeratywne w języku polskim. Dystrybucja i znaczenia, Warszawa.

Górski R.L., Łaziński M., 2012, Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] A. Przepiórkowski i in. (red.). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Praca zbiorowa, Warszawa, s. 25–36.

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków.

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Janowska A., 2015, Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych, Katowice.

Lesz-Duk M., 2011, Przyimki wtórne w języku polskim. Stan współczesny i ewolucja, Częstochowa.

Łapa R., 2006, Przyimki wtórne w tekstach prawnych, „Język Polski” LXXXVI, s. 358–366.

Łapa R., 2013, Konstrukcje z przyimkami w ustawach prawnych. Znaczenia gramatyczne, „Roczniki Humanistyczne” LXI, z. 6, s. 77–79.

Milewska B., 2003, Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] nkjp.pl.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] A. Przepiórkowski i in. (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego. Praca zbiorowa, Warszawa, s. 253–273.

Rada Języka Polskiego, 2013, Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010–2011, [on-line:] http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/434A82AADD7AEFA8C1257B0A003C7412/%24File/1083.pdf.

Scott M., 2017, WordSmith Tools version 7, Stroud.

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

Wilson A., 2013, Embracing Bayes Factors for Key Item Analysis in Corpus Linguistics, [w:] M. Bieswanger, A. Koll-Stobbe (red.), New Approaches to the Study of Linguistic Variability, „Language Competence and Language Awareness in Europe”, t. 4, Frankfurt, s. 3–11.

WSPP: A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Wasilewska, K. (2018) „Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych”, LingVaria, 13(25), s. 273–291. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.20.

Numer

Dział

Debiuty naukowe

Informacje o finansowaniu