O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, językoznawstwo stosowane, terminologia, język ojczysty, język obcy, dwujęzyczność

Abstrakt

Polemically on defining native and foreign language, and on the “terminological chaos” in language pedagogy

The paper argues with W. Cockiewicz’s article Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydaktyce i po co? (2013; ‘How to put order into the terminological chaos in language pedagogy and what should one want to do this for?’). The author begins with a critical overview of Cockiewicz’s treatment of the terms język rodzimy and język ojczysty (‘native’ and ‘foreign language’), and then appeals to French dictionaries of linguistic terminology and French language pedagogy (DdL, LDdL, DdD) to show how they define the terms langue maternelle, langue étrangère, and bilinguisme. The paper argues that what Cockiewicz considers to be “terminological chaos” in language pedagogy should be rather viewed as a quest, connected with the evolution of this branch of science, for terms that would be univocal and could replace the ambiguous and laden with connotations term język ojczysty ‘native language’.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cockiewicz W., 2013, Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydaktyce i po co? „LingVaria” VIII, nr 1, s. 201–213.

DdD: J.-P. Cuq (red.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris 2003.

DdL: J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J.-B. Marcellesi, J.-P. Mével, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 1973.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1999.

EJP: S. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1994.

Hamers J., Blanc M., 1983, Bilingulité et bilinguisme, Bruxelles.

LDdL: J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J.-B. Marcellesi, J.-P. Mével, Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris 2012.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Miodunka W.T., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Miodunka W.T., 2010, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 51–71.

PSJS: A. Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego, Warszawa 1984.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. I, Warszawa 1998.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Miodunka, W. T. . (2013) „O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o «terminologicznym chaosie» w glottodydaktyce – polemicznie”, LingVaria, 8(16), s. 275–283. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.17.

Numer

Dział

Glottodydaktyka