O internetowych ciasteczkach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.08

Słowa kluczowe:

anglicyzmy, zapożyczenia leksykalne, zapożyczenia semantyczne, język Internetu

Abstrakt

On Internet cookies

The aim of the present article is to discuss the semantic loan ciasteczko (‘cookie’) used in Polish. The new meaning of the word, modelled on English, is connected with computers and the Internet. The new legal regulations in Poland require all Polish websites to inform the Internet users about the fact that a given website uses cookies. Quotations from various Polish websites are analyzed; it is clear that the form in question is far from fully assimilated into Polish, as there is a great deal of confusion seen among the authors of texts published on the Internet. Four main solutions are in operation: (1) the use of the English lexical borrowing only, (2) the use of the English semantic borrowing only, (3) the use of both the English semantic and lexical borrowing and (4) the use of the English lexical borrowing followed by a definition of the term in Polish. In addition, new collocations of the word are analyzed.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

APSI: Angielsko-polski słownik informatyczny, Warszawa 2004.

Cudak R., Tambor J., 1995, O języku „komputerowców”, „Język Polski” LXXV, z. 3, s. 197–204.

DAI: M. Trojański, Dictionary of Applied Informatics: English-Polish, Polish-English, Warszawa 2007.

DCIT: D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington, C.A. Barrett, S. Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Hauppauge 2013.

DTC: M. Miłkowski, Dictionary of Telecommunications and Computers: English-Polish, Polish-English, Warszawa 2008.

Dzikiewicz A., Miodek J., 1991, Co robi mysz informatyczna, czyli o problemach z tłumaczeniem

angielskich słów w literaturze informatycznej, „Poradnik Językowy” z. 9/10, s. 376–381.

Likomanowa I., 2007, Metafory potoczne we współczesnym słownictwie komputerowym polskim i bułgarskim, [w:] B. Boniecka, S. Grabias (red.), Potoczność a zachowania językowe

Polaków, Lublin, s. 101–107.

Mańczak W., 2011, Jeszcze o modzie na zdrobnienia, „Język Polski” XCI, z. 2/3, s. 218–219.

Markowski A., 2000, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, [w:] J. Bralczyk,

K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa, s. 96–111.

Miodek J., 2000, Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-

Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa, s. 79–82.

Miodek J., 2012, Szaleństwo zdrobnień trwa, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 402.

ODE: A. Stevenson (red.), Oxford Dictionary of English, Oxford 2010.

SFK: J. Fisiak (red.), Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej. Wersja CD, 2008.

SI: M. Sławik, J. Syjud, Słownik informatyczny, Katowice 2008.

Sosnowski R., 2000, Włoski i polski język informatyki, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 1: Język trzeciego tysiąclecia, Kraków, s. 319–330.

STKI: P. Bąk, G. Jaśkiewicz, L. Król, D.J. Majkowski, Popularny angielsko-niemiecko-polski słownik terminów komputerowych i informatycznych, Warszawa 2006.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

WSJP: Wielki słownik języka polskiego PAN, http://www.wsjp.pl/.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Jak cytować

Zabawa, M. . (2014) „O internetowych ciasteczkach”, LingVaria, 9(18), s. 103–111. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.08.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna