Tom 19 Nr 1(37) (2024)

					Pokaż Tom 19 Nr 1(37) (2024)
Opublikowane: 2024-05-06

Wstęp

Zagadnienia ogólne

 • Predykaty wyższego vs. pierwszego rzędu jako problem syntaktyczny

  Aleksander Kiklewicz
  11-27
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.01
 • Frazeologia gestyczna – znaczenie gestu a znaczenie idiomu

  Izabela Kraśnicka
  29-43
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.02
 • Frazeologiczne ujęcie kolokacji Franza Josefa Hausmanna i możliwość jego adaptacji w języku polskim

  Joanna Targońska
  45-60
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.03

Polszczyzna współczesna

 • Okazjonalność przymiotników temporalnych w języku polskim

  Maciej Grochowski
  63-73
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.04
 • Kilka pytań o samotną matkę i samodzielną matkę i ich opis leksykograficzny

  Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  75-87
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.05
 • Analiza semantyczna wybranych jednostek języka związanych z wydawaniem pieniędzy

  Dorota Kruk
  89-102
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.06
 • O wartościujących etykietach językowych używanych względem małych dzieci

  Barbara Żebrowska-Mazur
  103-118
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.07
 • O poprawności językowej tekstów generowanych przez SI na przykładzie ChatuGPT

  Rafał Mazur
  119-138
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.08

Polszczyzna historyczna

 • Granice historii języka

  Ewa Woźniak
  141-149
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.09
 • Anotacja socjolingwistyczna w Korpusie dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939)

  Magdalena Pastuch, Barbara Mitrenga, Kinga Wąsińska
  151-170
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.10
 • Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O lematyzacji tekstu staropolskiego

  Magdalena Wismont, Kinga Zalejarz, Ewa Nowak-Pasterska, Dorota Rojszczak-Robińska
  171-184
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.11
 • O przyczynach dwóch ornitologicznych nieporozumień w tekście Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego

  Władimir Miakiszew
  185-196
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.12
 • O wybranych archaizmach w polskiej leksyce ludycznej

  Beata Raszewska-Żurek
  197-211
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.13

Etnolingwistyka

Etymologia

 • On the origin of toponym Rajgród

  Rolandas Kregždys
  235-250
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.15

Debiuty

 • Investigating Predicate Types and Mood Selection in Polish Complement Clauses: An Empirical Study

  Hanna Twardowska
  253-266
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.16