Polskie leksemy o rdzeniu nędz-/nud-

Autor

  • Zuzanna Krótki Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.09

Słowa kluczowe:

historia języka polskiego, semantyka, zmiany znaczeniowe, słowotwórstwo gniazdowe

Abstrakt

Polish lexemes with the nud-/nędz- root

The paper presents the lexical family with the root nud-/nędz-. The material, containing as many as 52 word forms, excerpted from all of the available lexicographical sources of historical vocabulary, has been presented in the form of a word-formative nest. The goal of the analysis was to reveal the internal structure of motivational relations between the centre of the nest, Proto-Slavonic nuditi, and a group of words of varying degrees of derivativeness. The conducted analyses have revealed the principal metaphorical analogies which contributed to the generation of new metaphorical senses of specific linguistic units, and also, made it possible to indicate and discuss the observed changes in their meanings.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Krótki Z., 2014, Siedem grzechów głównych w leksyce dawnej polszczyzny, Uniwersytet Śląski, rozprawa doktorska, mszps.

Pastuchowa M., 2008, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice.

Pastuchowa M., Janowska A., 1995, Niebezpieczna kompetencja, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 11–20.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.

SGK: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1967–1976.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red. M.R. Mayenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.

SPXVII/XVIII: W. Gruszczyński (red.), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, http://sxvii.pl/.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Kraków 1953–2002.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz i in. (red), Słownik języka polskiego, Wilno 1861.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Krótki, Z. . (2016) „Polskie leksemy o rdzeniu nędz-/nud-”, LingVaria, 11(21), s. 99–109. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.09.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna