Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu ‘taki, który mi się (bardzo) podoba’

Autor

  • Donata Ochmann Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.07

Słowa kluczowe:

leksyka młodzieżowa, slang, wyrazy modne

Abstrakt

Is fajny ‘cool’ cool? Modern teenage lexemes meaning ‘such that I like (a lot)’

The paper examines the functioning of a very numerous group of lexemes synonymous to the adjective fajny ‘such that I like (a lot)’, which can be found in the language of contemporary teenagers, e.g. fajowy, super, spoko, cool, słit (sweet), odjazdowy, wypasiony, epicki, zajebisty, zacny. It analyses the conditions and methods used to multiply this category of lexemes in the teenage slang – which has these days a powerful impact on general Polish. The points of reference are the phenomena characteristic of slang: expressiveness, fashion, richness of synonyms and tautonyms. These questions are considered against the background of current cultural and linguistic changes (structural processes, borrowing, colloquialization, vulgarization and devulgarization, word play).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bąba S., Walczak B., 1992, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa – Poznań.

Buttler H., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1986, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa.

Buttler H., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1987, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, Warszawa.

Chaciński B., 2007, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków.

Czarnecka K., Zgółkowa H., 1991, Słownik gwary uczniowskiej, Poznań.

Czeszewski M., 2001, Słownik slangu młodzieżowego, Piła.

Doroszewski W., Kurkowska H. (red.), 1981, Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.

Dziurda M., Choroba P., 2003, Słownik gwary młodzieżowej, Toruń.

Fliciński P., Wójtowicz S., 2007, Hip-hop słownik, Warszawa.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Jelonek T., 2012, Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku, Kraków.

Jendrzejek A., Pastwa J., 2006, Słownik gwary młodzieżowej, Toruń.

Kaczmarek L., Skubalanka T., Grabias S., 1974/1994, Słownik gwary studenckiej, Lublin.

Klemensiewicz Z., 1962, Pisarskie słownictwo Marii Dąbrowskiej, „Język Polski” z. 5, s. 321–330.

Kochański W., Klebanowska B., Markowski A., 1989, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa.

Kołodziejek E., 2010, Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Warszawa.

Koślicka K., 2006, Słownik hip-hopu, Toruń.

Kowalikowa J., 2008, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie, „Języka Kultura” t. 20: A. Dąbrowska (red.), Tom jubileuszowy, Wrocław, s. 81–88.

Markowski A., 1993, 21999, Polszczyzna znana i nieznana. Porady. Ciekawostki. Dyktanda konkursowe, Warszawa.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Miejski: Miejski słownik slangu i mowy potocznej, www.miejski.pl.

Miodek J., 1983, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław.

Miodek J., 2007, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wrocław.

M. S.: [M. Szymczak], 1979, Czy powinniśmy używać przymiotnika fajny?, „Poradnik Językowy” z. 1, s. 38–39.

Mycawka M., 2000, Derywaty z mega- we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” z. 1–2, s. 15–22.

Ochmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków.

Ochmann D., 2013, Słowotwórstwo najmłodszej polszczyzny, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Wokół słów i znaczeń V: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka. Materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, Gdańsk, s. 153–164.

Przybylska R., 1995, Super, „Język Polski” z. 2, s. 104–107.

Przybylska R., 2009, O niektórych anglicyzmach w języku młodzieży, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków, s. 102–112.

R. S.: [R. Sinielnikoff], 1982, Stuletnia wojna o przymiotnik fajny, „Poradnik Językowy” z. 3, s. 189–193.

Siekierska K., 1969, Słownictwo pamiętników młodzieży wiejskiej, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 330–335.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

SPLP: W. Lubaś (red.), Słownik polskich leksemów potocznych, t. II: D–F, Kraków 2003.

Szober S., 1963, Słownik poprawnej polszczyzny, wydanie czwarte uzupełnione, Warszawa.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

Tkaczyk A., 2002, Słowniczek gwary uczniowskiej, Wrocław.

Urban K., 1990, Społeczna waloryzacja kolokwializmów, „Socjolingwistyka” IX, s. 47–69.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003. Vasisdas, www.vasisdas.pl.

Widawski M. (red. nauk.), 2010, Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

WSPP: A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004.

Zdaniukiewicz A.A., 1973, Z zagadnień kultury języka, Warszawa.

Zgółkowa H. (red.), 2004, Nowy słownik gwary uczniowskiej, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Jak cytować

Ochmann, D. . (2014) „Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu ‘taki, który mi się (bardzo) podoba’”, LingVaria, 9(18), s. 91–102. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.07.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna