Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie

Autor

  • Marek Kuźniak Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Elżbieta Mańczak-Wohlfeld Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.05

Słowa kluczowe:

wyrazy okolicznościowe / meteory, przełączanie kodów, anglicyzmy, adaptacja zapożyczeń

Abstrakt

English nonce borrowings in Polish

The article discusses the latest English nonce borrowings in Polish. The study, which is based on the project initiated by the Department of English Studies at Wrocław University, embraces ca. 800 units of varied complexity. The argument that arises from the analysis is that the category of nonce borrowings or “meteors” should be carefully distinguished from other related categories, if we take the criterion of the degree of assimilation in the target language as the key factor. In consequence, the superordinate category is formed by the all-inclusive notion of non-native lexis which further includes as its subcategories borrowings proper (well-assimilated units), foreign words and phrases (semi-assimilated units), and “unknown” foreign words and phrases (non-assimilated units). The category of nonce borrowings is postulated to reside in the area covering the scope of foreign semi- and non-assimilated units in the target language.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

CALD: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge 2008.

Chłopek Z., 2011, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław.

Dewaele J.-M., 1998, Lexical inventions: French interlanguage as L2 versus L3, „Applied Linguistics” t. 19/4, s. 471–490.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Haugen E., 1950, The analysis of linguistic borrowing, „Language” t. 26/2, s. 210–231.

Haugen E., 1953, The Norwegian Language in America. A Study in Bilingual Behavior, Philadelphia, Pennsylvania.

Kuźniak M., 2009, Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study, Wrocław.

Mańczak-Wohlfeld E., 1995, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.

Onysko A., 2007, Anglicisms in German. Borrowing, Lexical Productivity, and Written Codeswitching, Berlin–New York.

SWO: E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa 1999.

Weinreich U., 91979, Languages in Contact. Findings and Problems, Berlin.

Zawadowski L., 1985, A recent synthesis of language contact, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXIX, s. 175–191.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Kuźniak, M. . i Mańczak-Wohlfeld, E. . (2014) „Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie”, LingVaria, 9(17), s. 69–79. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna