Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej

Autor

  • Marta Guillermo-Sajdak Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.09

Słowa kluczowe:

dwujęzyczność, język polski, język hiszpański, Polonia argentyńska

Abstrakt

Models of becoming and being bilingual in Polish diaspora in Argentina

The present paper is the effect of field work on Polish-Spanish bilingualism in Polish diaspora in Argentina, conducted in years 2009–2011 in the provinces of Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, and Misiones. It portrays four models of bilingualism which define the modern Polish diaspora in Argentina, each illustrated with linguistic biographies of selected respondents. The change of the research perspective from a purely linguistic to an interdisciplinary one, has allowed a wide analysis of the phenomenon of bilingualism to be performed, together with its impact on the creation and metamorphosis of identity and cultural valency of four generations of Poles living in Argentina.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bryszewska M., Gmitruk J., Mazurek J. (red.), 2004, Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim. Antologia, Warszawa.

EPEiP: K. Dopierała et al. (red.), Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, Toruń 2003.

GDL&SL: J. Dubois et al. (red.), Grand Dictionnaire de Linguistique & Sciences du language, Paris 2008.

Mazurek J., 2006, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa.

Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Mostwin D., 1985, Trzecia wartość. Formowanie się nowej tożsamości polskiego emigranta w Ameryce, Lublin.

Pyzik S., 1966, Los Polacos en la República Argentina y América del Sur desde el año 1812, Buenos Aires.

Stemplowski R. (red.), 2011, Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892–2009, Warszawa.

Uzarowicz T.M., 1988, Inmigración polaca en la Argentina (1946–1950), „V jornada de historia de la ciudad de Buenos Aires”, Buenos Aires.

Wróbel H., 1999, Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997, Warszawa.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – emigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Guillermo-Sajdak, M. . (2014) „Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej”, LingVaria, 9(17), s. 125–147. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.09.

Numer

Dział

Bilingwizm polsko-obcy w Polsce i w świecie