Socjolingwistyczny status surżyka

Autor

  • Pawło Lewczuk Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.15

Słowa kluczowe:

surżyk, język mieszany, język ukraiński, język rosyjski, socjolekt, językowa, kontakt językowy

Abstrakt

The sociolinguistic status of Surzhyk

The paper presents the phenomenon of Surzhyk as a specific mixed sociolect in Ukrainian-Russian bilingualism. The first part describes the process of the rise of Surzhyk as a result of the expansion of Russian on Ukrainian, and the difficulties one encounters when classifying the term within the theory of language contact. The second part focuses on the current social attitude toward the phenomenon, and the role played by the media in the shaping of the social opinion regarding the competition of public use languages in the Ukraine. The summary contains a prognosis of the development and/or functioning of the phenomenon in practice.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ażniuk b., 1999, [= Ажнюк Б.], Movna єdnіstʹ nacії: dіaspora j Ukraїna, Kiїv.

Besters-Dilger J. (red.), 2010, [= Бестерс-Дільґер Ю.], Movna polіtika ta movna situacіâ v Ukraїnі, Kiїv.

Besters-Dilger J., 2012, Konvergenciâ i devirgenciâ slavânskih âzykov. Vliânie soci-olingvističeskih faktorov v prošlom i sovremennosti, [w:] H. Kurek (red.), Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, Kraków, „Biblioteka »LingVariów«”, t. 15, s. 9–22.

Bilaniuk L., 2005, Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine, Ithaca.

Bracki A., 2009, Surżyk − historia i teraźniejszość, Gdańsk.

Czerednyczenko O., 2001, [= Чередниченко О.], Ukraїnsʹka іnterlіngvіstika: proble-mi і perspektivi, [w:] Naukova spadŝina profesora S.V. Semčinsʹkogo і sučasna fіlologіâ, t. 2, Kiїv.

Dzięgiel E., 2012, Polacy czy cudzoziemcy? Kształtowanie się identyfikacji narodowej młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie, [w:] E. Golachowska, A. Zielińska (red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. II: Tożsamość wobec wielojęzyczności, Warszawa, s. 235–246.

Dziubyszyna-Melnyk N., 2010, [= Дзюбишина-Мельник Н.], Suržik і suržikіzmi, „Naukovі zapiski NaUKMA” t. 111: „Fіlologіčnі nauki”, s. 16–20.

Grinczenko B., 1909, [= Грінченко Б.], Slovarʹ ukraїnsʹkoї movi, t. IV, Kiїv.

Hlibowicka-Węglarz B., 2013, Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Lublin.

Hofeneder F., 2010, [= Гофенедер Ф.], Radânsʹka movna polіtika v Ukraїnі. Perekladi tvorіv Lenіna ukraїnsʹkoû 1930-h ta 1950-h rr., „Divoslovo” nr 4, s. 37–47.

Hrycenko P., 2003, [= Гриценко П.], Problema kriterіїv ocіnki movnoї situacії v Ukraїnі v ostannі desâtilіttâ HH stolіttâ, [w:] F. Czyżewski, P. Hrycenko (red.) Język ukraiński: współczesność – historia, Lublin, s. 15–23.

Jakowenko N., 1998, [= Яковенко Н.], Naris іstorії Ukraїni z najdavnіših časіv do kіncâ XVIII stolіttâ, Kiїv.

Krasowska H., 2012, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Warszawa.

Lewczuk P., 2015, Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska, ankieta internetowa; [on-line:] http://moje-ankiety.pl/respond-73422.html.

Lipińska E., 2003, Język pierwszy, język obcy, język drugi: wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Opole.

Małecki Ł., 2010, Surżyk niejedno ma imię, [w:] W. Kuligowski (red.), Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, Wrocław, s. 75–83.

Masenko ł. (red.), 2006, [= Мaсенко Л.], Ukraїnsʹka mova u HH storіččі: іstorіâ lіngvocitu. Dokumenti і materіali, Kiїv.

Masenko ł., 2007, [= Мaсенко Л.], Suržik u sistemі rozmovnih form pobutuvannâ ukraїnsʹkoї movi, „Divoslovo” 12, s. 26–31.

Masenko Ł., 2008, Język i społeczeństwo: wymiar postkolonialny, Gdańsk.

Masenko ł., 2011, [= Мaсенко Л.], Suržik mіž movoû і âzikom, Kiїv.

Masenko ł., 2012, [= Мaсенко Л.], Socіokulʹturnі harakteristiki rozmovnih form ukraїnsʹkoї movi v mіsʹkih seredoviŝah sučasnoї Ukraїni, [w:] H. Kurek (red.), Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, Kraków, „Biblioteka »LingVariów«”, t. 15, s. 117–123.

Mieczkowska N., 2008, [= Мячкоўская Н.], Movy і kulʹtura Belarusі, Mіnsk.

Rybałko O., 2010, [= Рибалко О.], Ŝe odna ”rusinsʹka mova”, Kiїv.

Smułkowa E., 2000, Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja czy coś innego?, [w:] E. Smułkowa, A. Engelking (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur, Białystok, s. 60–100.

SUM: І. Bіlodіd (red.), Slovnik ukraїnsʹkoї movi v 11 tomah, t. 9, Kiїv 1970–1980.

Taranenko O., 2008, [= Тaраненко O.], Ukraїnsʹko-rosіjsʹkij suržik: status, ten-dencії, ocіnki, prognozi, „Movoznavstvo” nr 1, s. 14–30.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Lewczuk, P. (2016) „Socjolingwistyczny status surżyka”, LingVaria, 11(21), s. 177–189. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.15.

Numer

Dział

Bilingwizm