,,Długie trwanie” dydaktyki języka polskiego według Zenona Klemensiewicza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.19

Słowa kluczowe:

dydaktyka języka, szkolna edukacja językowa, nauka o języku, umiejętności językowe

Abstrakt

The “Long Duration” of Teaching Polish, According to Zenon Klemensiewicz

Zenon Klemensiewicz is the creator of the theoretical and practical discipline of teaching Polish. Inspired by the 90th anniversary of the publication of his fundamental work Dydaktyka nauki o języku ojczystym (‘Teaching the science of the native tongue’), these considerations pose, from the point of view of a contemporary teacher, the question about the timeliness and longevity of Klemensiewicz’s views on linguistic education in schools. To answer them, we attempted to recover the tracks he left as a researcher and as a teacher. They proved to be many, and durable. They are listed here, and their existence is taken as proof that through the vehicle of his works referred to in this paper, Prof. Z. Klemensiewicz inscribed himself on the plane that does not become obsolete, the plane of “long duration” of language teaching. They mark a path that is worth following, because it clearly shows both the sense of continuation, and the need for change as guarantors and operators of progress.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa.

Jaworski M., 1978, Metodyka nauki o języku, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1929, Dydaktyka nauki o języku ojczystym. Zasady i zagadnienia, Warszawa – Lwów.

Klemensiewicz Z., 1951, Problematyka składniowej interpretacji stylu, „Pamiętnik Literacki” XLII, nr 1, s. 102–157.

Klemensiewicz Z., 1959, Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1961, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1969, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa.

Kowalikowa J., 2011, Zenon Klemensiewicz w dydaktyce języka polskiego, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 67–75.

Krencik W. i in. (red.), 1970, W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa.

Synowiec H. (red.), 2007, Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, Kraków.

Szymańska M., 2016, Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków.

Tokarski J., 1966, Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki, Warszawa.

Zbróg P., 2005, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Kowalikowa, J. (2019) „, Długie trwanie” dydaktyki języka polskiego według Zenona Klemensiewicza”, LingVaria, 14(28), s. 277–288. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.19.

Numer

Dział

Przypomnienia