Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego

Autor

  • Adam Przepiórkowski Instytut Podstaw Informatyki PAN; Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.11

Słowa kluczowe:

lingwistyka informatyczna, lingwistyka formalna, językoznawstwo w Polsce

Abstrakt

Linguistic engineering and the current situation of Polish linguistics

The thesis of this reply to Piotr Żmigrodzki’s pessimistic diagnosis (published in the previous issue of „LingVaria”) of Polish linguistics from the perspective of modern lexicography is that the diagnosis from the perspective of linguistic engineering must be equally pessimistic – in fact, even more so. We argue that syntax and – to some extent – semantics are developed in Poland in isolation from developments outside Poland and the resulting analyses too often do not meet the usual criteria of preciseness and formal rigour. We end with an optimistic note showing that fruitful cooperation between computational and theoretical linguists is possible – even if rare – in Poland.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1935, Die syntaktische Konnexität, „Studia Philosophica” 1, s. 1–27.

Bobrowski I., 2005, Składniowy model polszczyzny, Kraków.

Borsley R.D., Börjars K. (red.), 2011, Non-Transformational Syntax. Formal and Explicit Models of Grammar, Oxford.

Bresnan J. (red.), 1982, The Mental Representation of Grammatical Relations, Cambridge, MA.

Chomsky N., 1995, The Minimalist Program, Cambridge, MA.

Dalrymple M., 2001, Lexical Functional Grammar, San Diego, CA.

Gazdar G. et al., 1985, Generalized Phrase Structure Grammar, Cambridge, MA.

Goldberg A.E., 1995, Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago, IL.

Grochowski M., 2012, Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, [w:] M. Grochowski (red.), Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, Warszawa, s. 139–155.

Hajnicz E. et al., w druku, Internetowy słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych, „Prace Filologiczne” LXV.

Halliday M.A., 1994, An Introduction to Functional Grammar, Londyn. „Język Polski” XCIII, z. 1, 2013.

Joshi A.K., 1985, Tree adjoining grammars. How much context sensitivity is required to provide reasonable structural descriptions?, [w:] D. Dowty, L. Karttunen, A.M. Zwicky (red.), Natural Language Parsing. Psychological, Computational, and Theoretical Perspectives, Cambridge.

Kiklewicz A., 2012, Sługa dwóch panów. Wyrazek się w aspekcie funkcjonalnym, „Prace Językoznawcze” XIV, s. 135–146.

Kiss T., Alexiadou A. (red.), 2015, Syntax – Theory and Analysis. An International Handbook, t. 1–3, Berlin.

Kuiper K., Nokes J., 2014, Theories of Syntax. Concepts and Case Studies, Basingstoke.

Kupść A., 1999, Haplology of the Polish reflexive marker, [w:] R.D. Borsley, A. Przepiórkowski (red.), Slavic in Head-Driven Phrase Structure Grammar, Stanford, CA, s. 91–124.

Kupść A., 2000, An HPSG Grammar of Polish Clitics, Warszawa–Paryż, rozprawa doktorska, mps.

Müller S., 2015a, Grammatical Theory. From Transformational Grammar to Constraint-Based Approaches, Berlin.

Müller S., 2015b, The CoreGram project. Theoretical linguistics, theory development and verification, „Journal of Language Modelling” 3(1), s. 21–86.

Obrębski T., 2002, Automatyczna analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zależnościowej, Warszawa, rozprawa doktorska, mps.

Olejarnik M., 2009, Complex Predicates in Swahili. An LFG Approach, Warszawa, rozprawa doktorska, mps.

Patejuk A., Przepiórkowski A., 2012, Towards an LFG parser for Polish. An exercise in parasitic grammar development, [w:] Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, Istanbul, s. 3849–3852.

Patejuk A., Przepiórkowski A., w druku, Parallel development of linguistic resources. Towards a structure bank of Polish, „Prace Filologiczne” LXV.

Piasecki M., Szpakowicz S., Broda B., 2009, A Wordnet from the Ground Up, Wrocław.

Polański K. (red.), 1980–1992, Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, Wrocław–Kraków.

Pollard C., Sag I.A., 1994, Head-driven Phrase Structure Grammar, Chicago, IL.

Prince A., Smolensky P., 1993, Optimality Theory. Constraint interaction in generative grammar, RuCCS Technical Report 2, Picateway, NJ.

Przepiórkowski A. et al., 2002, Formalny opis języka polskiego. Teoria i implementacja, Warszawa.

Przepiórkowski A. et al. (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa.

Przybylska R., 2013, Językoznawstwo praktyczne czy stosowane – jaka przyszłość, „Polonica” XXXIII, s. 25–31.

Steedman M., 1996, Surface Structure and Interpretation, Cambridge, MA.

Szpakowicz S., 1978, Automatyczna analiza składniowa zdań pisanych, Warszawa, rozprawa doktorska, mps.

Szpakowicz S., 1983, Formalny opis składniowy zdań polskich, Warszawa.

Szymańska I., 2000, A Construction Grammar Account of the Reflexive się in Polish, Warszawa, rozprawa doktorska, mps.

Świdziński M., 1992, Gramatyka formalna języka polskiego, Warszawa.

Woliński M., 2004, Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego, Warszawa, rozprawa doktorska, mps.

Żmigrodzki P., 2015, Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego, „LingVaria” X nr 1(19), s. 109–119.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Przepiórkowski, A. . (2015) „Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego”, LingVaria, 10(20), s. 135–145. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.11.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna