Co kryje w sobie koronaparty? Językowy obraz pandemicznej uciechy wśród polskiej młodzieży studenckiej (na podstawie danych eksperymentalnych)

Autor

  • Natalia Długosz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.05

Słowa kluczowe:

językowy obraz świata, definicja kognitywna, dane eksperymentalne, koronaparty

Abstrakt

WHAT IS INCLUDED IN THE POLISH LEXEME KORONAPARTY? THE LINGUISTIC IMAGE OF PANDEMIC JOKES TOLD BY THE POLISH STUDENTS (BASED ON SURVEY DATA)

This article attempts to create a cognitive definition of the meaning of the Polish lexeme koronaparty on the basis of experimental data obtained among Polish students through a survey. The experiment was conducted in February 2021. Fifty students took part in it. First, they answered the question: What do you think the word koronaparty means? Second, they built sentences including the koronaparty lexeme. As a result, 53 responses were obtained and 46 sentences were made with the use of the koronaparty lexeme. The collected data allowed for the preparation of a synthetic cognitive definition of the meaning of the word. The categorial semantic feature of the koronaparty is the occurrence of the event during the pandemic. The meaning of koronaparty may include as follows: 1. “social gathering at high risk of developing Covid-19: with the participation of people infected with Covid-19, without sanitation requirements and restrictions / usually secret / live”; 2. “social gathering during which sanitary requirements and restrictions are respected: open and live, e.g. a wedding with a limited number of people, going to the theatre or to a concert with a face mask and social distance, etc.”; 3. “online social gathering (via Zoom, Skype, FaceTime etc.), official cultural event (e.g. concert, performance, etc.) or private gathering such as watching movies and/or drinking alcohol together”.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bielińska-Gardziel I., Brzozowska M., Żywicka B. (red.), 2017, Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl.

Biznes.interia.pl: Newseria Biznes, „Koronaparty” zastrzeżonym znakiem towarowym?, [on-line:] https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-koronaparty-zastrzezonym-znakiem-towarowym,nId,5244266.

Brzozowska M., 2006, O przebiegu badań nad zmianami w rozumieniu nazw wartości w latach 1990–2000, [w:] J. Bartmiński (red.), Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin, s. 36–43.

Cierpich-Kozieł A., 2020, Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona w dobie pandemii, „Język Polski” C, s. 102–117, https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7

Długosz N., 2017, O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym (ujęcie kognitywno-komunikacyjne), Poznań.

Głażewska E., Karwatowska M., 2021, Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje, Lublin.

Kuligowska K., 2020, Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i rosyjskiego, „Acta Polono-Ruthenica” XXV, s. 109–126, https://doi.org/10.31648/apr.5893. DOI: https://doi.org/10.31648/apr.5893

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Makowska M., 2021, Język i obraz wobec koronawirusa. Przyczynek do rozważań nad komunikacją medialną w czasach pandemii, „Forum Lingwistyczne” nr 8, s. 1–14, https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.09. DOI: https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.09

MSR: Koronaparty (definicja), [on-line:] https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/koronaparty;6949161.html.

Niebrzegowska-Bartmińska S., 2020, Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin.

Piotrowski M., Kacprzykowski K., 2020, Raport Koronamowa 2020. Neologizmy powstałe w czasie pandemii COVID-19, [on-line:] https://nadwyraz.com/userdata/public/upload/raport-koronamowa-2020-neologizmy-powstale-w-czasie-pandemii-nadwyrazcom.pdf?_ga=2.169328673.1028365089.1608923872-1068660502.1595836356.

Rybka M., Wrześniewska-Pietrzak M., Wiatrowski P., Zagórska K., Kołodziejczak M., Świerkowska D., Wyszyński J., 2021, COVID-19 – czarna seria ciągle trwa.

Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno-polityczne, Poznań.

Trzeciak M.A., 2020, Komunikacja językowa i medialna w czasie epidemii koronawirusowej – omówienie zjawiska oraz studium przypadku (na przykładzie własnych tekstów naukowych), „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” t. 14, s. 207–219, https://doi.org/10.25312/2391-5137.14/2020_13ma. DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.14/2020_13mat

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Witalisz A., 2016, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, nr 27, Kraków.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] www.wsjp.pl.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Długosz, N. (2023) „Co kryje w sobie koronaparty? Językowy obraz pandemicznej uciechy wśród polskiej młodzieży studenckiej (na podstawie danych eksperymentalnych)”, LingVaria, 18(1(35), s. 73–83. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna