O nazwach handlowych polskich miodów pitnych – między tradycją a nowoczesnością

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.17

Słowa kluczowe:

chrematonimia, onomastyka, komunikacja reklamowa

Abstrakt

TRADE NAMES OF POLISH MEADS – BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

The aim of the study is to analyze and classify the trade names of Polish meads. The research material consists of 256 names of liquors which were divided into two groups: names of direct motivation and names of conventional motivation. The analysis of the motivation of the collected onyms made it possible for the author to highlight two marketing strategies used in the promotion of mead. On the one hand, a large group of names presents honey as a traditional alcohol with a long history. On the other hand, the motivations of many of the collected chrematonyms follow the opposite tendency, which is an attempt to present mead as a modern, interesting and intriguing alcohol.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anonim tzw. Gall, 1989, Kronika polska, oprac., wstęp i przyp. M. Plezia, wyd. 6, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Bijak U., 2016, Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie, „Onomastica” LX, s. 317–322, https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.22. DOI: https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.22

Bryła P., 2013, Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 30, s. 173–188.

Budzyńska M., 2014, Dobre, bo tanie i dobre – o nazwach polskich tanich win owocowych, [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Łódź, s. 205–217, https://doi.org/10.18778/7969-405-1.16. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-405-1.16

Gałkowski A., 2014, Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 27, s. 63–72, https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.5. DOI: https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.5

Gałkowski A., 2017, Chrematonimia w kulturze współczesnej, „Onomastica” LXI, s. 55–71, https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.4. DOI: https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.4

Gloger Z., 1902, Encyklopedja staropolska ilustrowana, t. 3: K–P, Warszawa.

Graf M., 2015, Onimy marketingowe – między informacją a perswazją, „LingVaria” nr 1 (19), s. 49–59, https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.03. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.03

ibn Jakub I., 1946, Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego, t. 1, wyd. i oprac. T. Kowalski, Kraków.

Kosyl C., 2001, Chrematonimy, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, wyd. 2, Lublin, s. 447–452.

Kwaśnicka-Janowicz A., 2012, Miód i jego znaczenie kulturowe w świetle faktów językowych, „LingVaria” nr 2 (14), s. 39–55.

Lewandowska D., 2011, Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII–XVIII w., „Przegląd Historyczny” 102/4, s. 697–714.

Mazur R., Żebrowska B., 2018, Nazwa najkrótszym komunikatem perswazyjnym. Analiza chrematonimów marketingowych na przykładzie nazw polskich piw rzemieślniczych, [w:] M. Mycawka, R. Mazur, B. Żebrowska (red.), Nasz język ojczysty – etyka i estetyka słowa, Kraków, s. 235–260.

Pereira A.P., Oliveira J.M., Mendes-Ferreira A., Estevinho L.M., Mendes-Faia A., 2017, Mead and Other Fermented Beverages, [w:] A. Pandey, M.Á. Sanromán, G. Du, C.R. Soccol, C.-G. Dussap (red.), Current Developments in Biotechnology and Bioengineering.

Food and Beverages Industry, Amsterdam, s. 407–434, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63666-9.00014-5. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63666-9.00014-5

Przybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” LXXII, s. 138–150.

Rak M., 2007, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Kraków.

Siwiec A., 2022, Między powielaniem istniejących wzorów i onimiczną inwencją – w kontekście pragmatyczno-funkcjonalnych zastosowań nazw marketingowych, „Prace Językoznawcze” XXIV/3, s. 103–117, https://doi.org/10.31648/pj.7913. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.7913

Szymczak K., 2019, Nazwy handlowe piwa w polszczyźnie. Próba typologii, „Linguistische Treffen in Wrocław” 16, s. 177–190, https://doi.org/10.23817/lingtreff.16-13.

Żebrowska B., 2016, W krainie dzieciństwa – nazwy krakowskich przedszkoli, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 23, s. 263–281, https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.15. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.15

Żebrowska-Mazur B., 2018, „Góralskie” drinki – regionalne nazwy napojów alkoholowych, [w:] R. Przybylska, M. Rak, A Kwaśnicka-Janowicz (red.), Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, Kraków, s. 319–330.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Mazur, R. (2023) „O nazwach handlowych polskich miodów pitnych – między tradycją a nowoczesnością”, LingVaria, 18(1(35), s. 237–251. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.17.

Numer

Dział

Onomastyka