Komunikacja w przestrzeni miejskiej zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-2

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.03

Słowa kluczowe:

praktyki komunikacyjne, krajobraz językowy miasta, krótkie teksty, zwięzłość językowa tekstu, zmiany językowe

Abstrakt

Urban Communication and Its Influence on Standards of Behaviour in the Sars-Cov-2 Pandemic

The SARS-Cov-2 virus pandemic made it necessary to implement new standards of behaviour in public spaces. As instruments of communication, brief messages in a generally accessible public space aimed at limiting infections by changing social behaviour. This way, such messages contributed to modifying public space in its physical, social and communicative aspects. The article attempts to capture the communicative and linguistic practices used for this purpose.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ágel V., 2019, Grammatische Textanalyse (GTA). Eine deszendente Syntax des Deutschen, [w:] L.M. Eichinger, A. Plewnia (red.), Neues vom heutigen Deutsch. Empirisch – methodisch – theoretisch. Jahrbuch 2018 des Instituts für Deutsche Sprache, Berlin – Boston, s. 265–291, https://doi.org/10.1515/9783110622591-013. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110622591-013

Balnat V., 2013, ›Kurzvokal‹, ›Kurzwort‹, ›Kurzsatz‹, ›Kurztext‹: Kürze in der Sprachbeschreibung des Deutschen, „Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik” 170, s. 82–94, https://doi.org/10.1007/BF03379698. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03379698

Behr I., Quintin H., 1996, Verblose Sätze im Deutschen. Zur syntaktischen und semantischen Einbindung verbloser Konstruktionen in Textstrukturen, Tübingen.

Cierpich-Kozieł A., 2020, Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem koronawdobie pandemii, „Język Polski” C, s. 102–117, https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.100.4.7

Domke Ch., 2014, Die Betextung des öffentlichen Raumes: Eine Studie zur Spezifik von Meso-Kommunikation am Beispiel von Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen, Heidelberg.

Ehlich K., 2007, Sprache und sprachliches Handeln, t. 3: Diskurs, Narration, Text, Schrift, Berlin – New York, https://doi.org/10.1515/9783110922721. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110922721

Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, wyd. 2 popr., Warszawa.

Hausendorf H., 2009, Kleine Texte. Über Randerscheinungen von Textualität, „Germanistik in der Schweiz. Online-Zeitschrift der SAGG” 6, s. 5–19.

Janich N., 2015, Kurze Texte und Kurztexte – transtextuell vernetzt?, [w:] M. Skog-Södersved, E. Reuter, Ch. Rink (red.), Kurze Texte und Intertextualität. Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 26.9. bis 27.9.2013 in Vaasa, Frankfurt am Main, s. 27–48.

Kulczycki E., 2015, Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej, Poznań.

Landry R., Bourhis R.Y., 1997, Linguistc Landscape and the Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study, „Journal of Language and Social Psychology” 16, nr 1, s. 23–49, https://doi.org/10.1177/0261927X970161002. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X970161002

Liedtke F., 2020, „Achtung! stark befahrene Straße”: Warnhinweise im öffentlichen Raum, [w:] Z. Berdychowska, F. Liedtke (red.), Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum, Berlin, s. 19–33, https://doi.org/10.3726/b17600.

Liedtke F., Berdychowska Z., 2020, Kürze, Raum, Material – zur Einleitung, [w:] Z. Berdychowska, F. Liedtke (red.), Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum, Berlin, s. 7–15. DOI: https://doi.org/10.3726/b17600

Schmitz U., 2016, Multimodale Texttypologie, [w:] N.-M. Klug, H. Stöckl (red.), Handbuch Sprache im multimodalen Kontext, Berlin – Boston, s. 327–347, https://doi.org/10.1515/9783110296099-015. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110296099-015

Schmitz U., 2018, Media Linguistic Landscapes. Alle Linguistik sollte Medienlinguistik sein, „Journal für Medienlinguistik” 1, nr 1, s. 1–34, https://doi.org/10.21248/jfml.2018.5. DOI: https://doi.org/10.21248/jfml.2018.5

SJP PWN: Słownik języka polskiego, [on-line:] https://sjp.pwn.pl.

SJP PWN 2004: Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004 (CD-ROM).

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wiśniewski M., 1994, Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych, Toruń.

Wojtak M., 2006, Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 15, s. 143–152.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Berdychowska, Z. (2021) „Komunikacja w przestrzeni miejskiej zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-2”, LingVaria, 16(2(32), s. 15–29. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.03.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne