Zenon Klemensiewicz w swoim czasie. Ze wspomnień uczennicy

  • Anna Kałkowska Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Słowa kluczowe: Zenon Klemensiewicz, dydaktyk, osobowość, uczony, biografia, rola społeczna

Abstrakt

Zenon Klemensiewicz in His Time. From the Memories of a Pupil

The author, a witness of the last twenty years of Professor Zenon Klemensiewicz’s life and activity, reminds the importance of his person for the period he helped to shape. He went beyond linguistics, and became a separate value of cultural, moral, and national life. He symbolized the model of a Polish patriot and researcher, heir to humanistic traditions, a romanticist and positivist in one. The paper passes down the author’s and the milieu’s memories of the rich and complex personality of the master and the boss, his extraordinary didactic and rhetoric talent, it is an introduction to a personal and academic biography of a typical Polish intellectual determined by two world wars.

Bibliografia

Bajerowa I., 1990, Kim był Zenon Klemensiewicz?, [w:] H. Bednarczyk, E. Głomb, K. Głombowa (red.), Zenon Klemensiewicz (1891–1969) (materiały z sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci uczonego), Tarnów, s. 11–20.

Bajerowa I., 2011, Więcej niż dedykacja, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 127–129.

Grybosiowa A., 2011, Terminowanie u mistrza, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 140–141.

Heise E., 1964, Ocalmy od zapomnienia, [w:] M. i A. Zarębowie (red.), Alma Mater w podziemiu.

Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945. Praca zbiorowa, Kraków, s. 160.

Kałkowska A. (oprac.), 1973, Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przykładów, Wrocław.

Kałkowska A. (oprac.), 1974, Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1780–1822). Wybór przykładów, Wrocław.

Kałkowska A. (oprac.), 1975, Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1822–1863). Wybór przykładów, Wrocław.

Kałkowska A. (oprac.), 1977, Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, Wrocław.

Kałkowska A., Pisarkowa K., Twardzikowa J. (oprac.), 1972, Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1930a, Liczebnik główny w polszczyźnie literackiej. Historia formy i składni, „Prace Filologiczne” XV, s. 1–130.

Klemensiewicz Z., 1930b, Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków.

Klemensiewicz Z., 1937, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków.

Klemensiewicz Z., 1953, Zarys składni polskiej, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1958, Założenia i wytyczne działalności Pracowni Polskiej Składni Historycznej, „Zeszyty Naukowe UJ”, „Filologia” nr 4, „Prace Językoznawcze” nr 3 (nadb.).

Klemensiewicz Z., 1961, Historia języka polskiego, cz. 1: Doba staropolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1965, Historia języka polskiego, cz. 2: Doba średniopolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1972, Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1982, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa. Wybór prac, red. A. Kałkowska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Klemensiewicz Z., Pisarkowa K., Konieczna-Twardzikowa J. (oprac.), 1966, Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, Wrocław.

Pisarkowa K., 1990, Wspominanie Profesora Klemensiewicza, [w:] H. Bednarczyk, E. Głomb, K. Głombowa (red.), Zenon Klemensiewicz (1891–1969) (materiały z sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci uczonego), Tarnów, s. 21–29.

Pisarkowa K., 2011, Zenon Klemensiewicz dla mego pokolenia, [w: ] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 133–137.

Siudut Z., 1964, Nasze uniwersytety, [w:] M. i A. Zarębowie (red.), Alma Mater w podziemiu.

Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945. Praca zbiorowa, Kraków, s. 130–132.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Kałkowska, A. (2019) „Zenon Klemensiewicz w swoim czasie. Ze wspomnień uczennicy”, LingVaria, 14(28). doi: 10.12797/LV.14.2019.28.15.
Dział
Przypomnienia

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jednej wtyczki statystycznej/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.