Język jako wartość w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1918–1928

Autor

  • Monika Gabryś-Sławińska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.18

Słowa kluczowe:

język polski, wartość, „Tygodnik Ilustrowany”, Antoni Lange, Adam Antoni Kryński, słownik warszawski, „Język Polski”

Abstrakt

Language as a value in ”Tygodnik Ilustrowany” in the years 1918–28

In the years 1918–28, “Tygodnik Ilustrowany” offered its readers a new outlook on the issues of language and linguistics. Resigning from treating Polish as an argument in the struggle for national values, in the years 1920–25, the journal tried to present language as a value in its own right. In this period, it published the works of specialists such as Kryński and Lange. After a period of interest in the specificity of language, its secrets and mechanisms, one can observe a return to the instrumental treatment of Polish. Fixed in the journal’s tradition, the vision of language as subordinate to the fulfillment of specific goals reappears in the years 1926–28.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Choynowski P., 1925, Żeromski a mowa polska, „Tygodnik Ilustrowany” nr 49, s. 974.

Choynowski P., 1928, Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” nr 12, s. 236.

Dębicki Z., 1922, Język a naród, „Tygodnik Ilustrowany” nr 6, s. 82.

Dębicki Z., 1928, 1918-1928, „Tygodnik Ilustrowany” nr 49, s. 898.

Do naszych czytelników, 1928, „Tygodnik Ilustrowany” nr 1, s. 6.

Gawroński A., 1919, Do dziennikarzy polskich, „Język Polski” IV, z. 1, s. 15–19.

Instytucje polskie w Mińsku, 1918, „Tygodnik Ilustrowany” nr 21 i 22, s. 249–259.

Jan z Marnowa [A. Grzymała-Siedlecki], 1918, Instytut ociemniałych, „Tygodnik Ilustrowany” nr 48, s. 574.

Język polski, 1919, „Tygodnik Ilustrowany” nr 22, s. 2 (dodatek reklamowy).

K. W. Z., 1928, Zakończenie pomnikowego dzieła, „Tygodnik Ilustrowany” nr 24, s. 463.

Konopacki L., 1925, Niebezpieczeństwo komunałów, „Tygodnik Ilustrowany” nr 4, s. 124.

Kraushar A., 1920, Z dziejów słownika języka polskiego, „Tygodnik Ilustrowany” nr 27, s. 532.

Kryński A.A., 1921, O poprawność języka, „Tygodnik Ilustrowany” nr 26, s. 2 (dodatek reklamowy).

Kryński A.A., 1922, Konrad Drzewiecki, „Tygodnik Ilustrowany” nr 43, s. 697.

Kryński A.A., 1923, O języku polskim w sądownictwie, „Tygodnik Ilustrowany” nr 36, s. 2 (dodatek reklamowy).

Kryński A.A., 1925a, Troska o język, „Tygodnik Ilustrowany” nr 2, s. 28.

Kryński A.A., 1925b, „Pobory”, „Tygodnik Ilustrowany” nr 4, s. 80.

L., 1921, Zasłużeni językoznawcy, „Tygodnik Ilustrowany” nr 25, s. 402.

Lam S., 1923, Literatura polska w r. 1922. O własny styl i kulturę, „Tygodnik Ilustrowany” nr 3, s. 36.

Lange A., 1922, Co znaczy Sopot?, „Tygodnik Ilustrowany” nr 25, s. 402.

Lange A., 1925, Bezdroża słowa, „Tygodnik Ilustrowany” nr 2, s. 24.

Lange A., 1927, Tajemnice mowy ludzkiej. A. Brücknera „Słownik etymologiczny języka polskiego”, „Tygodnik Ilustrowany” nr 14, s. 274.

Miecznik A., 1919, Momenty unii polsko-litewskiej, „Tygodnik Ilustrowany” nr 26, s. 405–406.

Najpospolitsze błędy językowe, 1921, „Tygodnik Ilustrowany” nr 4, s. 2 (dodatek reklamowy).

Oppman A., 1919, Mowo polska!, „Tygodnik Ilustrowany” nr 37, s. 605.

O programie naukowym szkoły średniej, 1919, „Tygodnik Ilustrowany” nr 27, s. 416.

P., 1921, Notatki ze Śląska Górnego, „Tygodnik Ilustrowany” nr 1, s. 9–11.

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1919, „Tygodnik Ilustrowany” nr 21, s. 320.

St. Dz. [Stanisław Dzikowski], 1924, Łowiectwo polskie, „Tygodnik Ilustrowany” nr 48, s. 780.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

Szul B., 1919, Sierota, „Tygodnik Ilustrowany” nr 18, s. 286.

ŚP. Prof. Jan Łoś, 1928, „Tygodnik Ilustrowany” nr 51, s. 954.

Tyg. Ill., 1919, Przyszłość Polski a nauka polska, „Tygodnik Ilustrowany” nr 24, s. 370–371.

Wielkopolska, 1918, „Tygodnik Ilustrowany” nr 47, s. 548.

Wierzbiński M., 1918, Dzięki ci, rybaku Kaszubski!…, „Tygodnik Ilustrowany” nr 6, s. 93.

Wierzbiński M., 1919a, Mazury pruskie, „Tygodnik Ilustrowany” nr 37, s. 602–604.

Wierzbiński M., 1919b, Warmia, „Tygodnik Ilustrowany” nr 39, s. 644–646.

Z.M., 1920, Rozlew języków słowiańskich w mowach postronnych, „Tygodnik Ilustrowany” nr 19, s. 366, 368.

Zagadnienia pisowni polskiej, 1918, „Tygodnik Ilustrowany” nr 8, s. 86.

Żeromski S., 1924, Drożyzna i Zamojszczyzna, „Tygodnik Ilustrowany” nr 51, s. 830–832.

Literatura

Brykalska M., 1996, „Tygodnik Ilustrowany”, [w:] A. Brodzka i in. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław, s. 1135–1139.

Dybiec J., 1993, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952, Kraków.

Gabryś-Sławińska M., 2012, Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LVII, s. 85–102.

Gajda S., 2001, Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa, s. 175–198.

Gajkowska C., 1994, „Tygodnik Ilustrowany”, [w:] J. Bachórz, A. Kowalczykowa (red.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław, s. 963–965.

Handel J., 1935, Dzieje językoznawstwa, Lwów.

Handke K., 2002, Stefan Żeromski o języku, [w:] eadem, Tom wstępny. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Kraków, s. 35–40.

Horodyska H., 1989, Dzieje Konkursu Leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego 1876–1922, Wrocław.

Kapuśnik J., Stawecki P., 1979, Oppman Artur, [w:] S. Kieniewicz (red.), Polski słownik biograficzny, t. XXIV, z. 1, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1999, Historia języka polskiego, Warszawa.

Krasnowolski A., 1919, Najpospolitsze błędy językowe, zdarzające się w mowie i piśmie polskim, Warszawa.

Lewicki A.M., 2001, Językoznawstwo polskie w XX wieku, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 619–648.

Majdak M., 2008, Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja, Warszawa.

Markowski A., 2001, Ewolucja normy w polszczyźnie XX wieku, [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa, s. 65–71.

Nitsch K., 1948–1958, Gawroński Andrzej, [w:] W. Kopczyński (red.), Polski słownik biograficzny, t. VII, Kraków.

Petr J., 1989, Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym, [w:] M. Basaj, S. Urbańczyk, Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939), cz. I, Wrocław, s. 99–122.

SEBr: A. Brückner, Przedmowa, [w:] ibid., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. I–XII.

Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego.

Zeszyt 48 (ostatni) ułożony przez Władysława Niedźwiedzkiego, 1927, „Język Polski” XII, s. 123–124.

Ułaszyn H., 1926, Żeromski a język polski, „Przegląd Współczesny” t. 17, s. 417–435.

Urbańczyk S., 1970, Kryński Adam Antoni, [w:] E. Rostworowski (red.), Polski słownik biograficzny, t. XV, Wrocław.

Urbańczyk S., 1995, Powstanie i dalsze losy „Języka Polskiego”, „Język Polski” LXXV, s. 161–168.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-03

Jak cytować

Gabryś-Sławińska, M. . (2016) „Język jako wartość w «Tygodniku Ilustrowanym» w latach 1918–1928”, LingVaria, 11(22), s. 279–294. doi: 10.12797/LV.11.2016.22.18.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa