Spontaniczne nabywanie umiejętności wymowy wybranych elementów segmentalnych w języku hiszpańskim przez rodowitych użytkowników języka polskiego – studium przypadku

Autor

  • Tomasz Sobański Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.20

Słowa kluczowe:

język hiszpański, fonetyka, głoska, spontaniczne przyswajanie wymowy

Abstrakt

Spontaneous acquisition of pronunciation of selected segmental elements in Spanish, by native speakers of Polish. A case study

A contrastive analysis of the phonology and phonetics of the native and a foreign tongue cannot foresee all pronunciation errors in the foreign language; their character needs to be established experimentally. The goal of this paper is to determine whether subjects can spontaneously acquire the pronunciation of selected sounds of Spanish, and whether the form of the stimulus (written vs. oral) influences the phonetic correctness of the result. The experiment was conducted on two students. The corpus was made up by an oral statement (reading of a series of sentences), and free answers to oral questions. The results show that correct pronunciation occurs when sounds are identical in both languages, and to a certain degree, when L2 sounds are absent from L1. Errors arise when sounds are similar but not identical in L1 and L2. The correctness of realization increases during free speech, and the increase is independent from the skill level of the subject.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Alvar M. (red.), 1996a, Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona.

Alvar M. (red.), 1996b, Manual de dialectología hispánica. El español de América, Barcelona.

Álvarez P.N., Rodríguez J.R.F., 2008a, Fonética: Medio B1, Madrid.

Álvarez P.N., Rodríguez J.R.F., 2008b, Fonética: Avanzado B2, Madrid.

Bohn O.-S., 1995, Cross-language speech perception in adults. First language transfer doesn’t tell it all, [w:] W. Strange (red.) Speech perception and linguistic experience: Theoretical and methodological issues in cross-language speech research, Timonium, s. 275−300.

Bongaerts T., Summeren C. van, Planken B., Schils E., 1997, Age and ultimate attainment in the pronunciation of a foreign language, „Studies in Second Language Acquisition”, s. 447–465.

Braunek A., 2013, Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012, Warszawa.

Carbó C., Llisterri J., Machuca M. J., Mota C., Riera M. y Ríos A., 2003, Estándar oral y enseñanza de la pronunciación del español como primera lengua y como lengua extranjera, „Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante” 17, Alicante, s 161−180.

Celdrán E.M., 1989, Fonética, Barcelona.

Celdrán E.M., Fernández Planas A.M., 2007, Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español, Barcelona.

Flege J., 1995, Second language speech learning theory, findings and problems, [w:] W. Strange (red.), Speech Perception and Linguistic Experience: Issues in Cross-language Research, Timonium, s. 229–273.

Flege J., 2009, Give input a chance!, [w:] W. Piske, M. Young-Scholten (red.) Input Matters in SLA, Bristol, s. 175–190.

Gonet W., Pietroń G., 2006, English interdental fricatives in the speech of Polish learners of English, „Neofilologia” z. 8, s. 73–92.

Krajna E., 2005, Rozwojowa norma fonetyczna - oczekiwania i fakty, „Logopeda” z. 1, s. 33–46.

Llisterri J., 2003, La enseñanza de la pronunciación, „Cervantes Revista del Instituto Cervantes en Italia” z. 4, s. 91–114.

Nowikow W., 2006, Fonetyka hiszpańska, Warszawa.

Nowikow W., Szałek J., 2001, Introducción a la fonética y fonología españolas, Poznań.

Nuño Álvarez M.P., Franco Rodríguez J.R., Álvarez Martínez M.Á., 2008, Fonética: elemental A2: [con soluciones], Madrid.

Ostaszewska D., Tambor J., 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Piske T., Mac Kay I.R.A., Flege J., 2001, Factors affecting degree of foreign accent in an L2: a review, „Journal of Phonetics” z. 29, s. 191–215.

Poszytek P., Gorzelak M., Dakowicz-Nawrocka A., 2005, Raport Krajowy. Edukacja językowa w Polsce. Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa.

Quilis A., 1999, Tratado de fonética y fonología españolas, Madrid.

Szałek J., 2008, Las aproximantes españolas, entre la teoría y la práctica, „Studia Romanica Posnasiensia” z. 35, Poznań.

Wierzchowska B., 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław.

Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Sobański, T. . (2015) „Spontaniczne nabywanie umiejętności wymowy wybranych elementów segmentalnych w języku hiszpańskim przez rodowitych użytkowników języka polskiego – studium przypadku”, LingVaria, 10(19), s. 301–313. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.20.

Numer

Dział

Debiuty naukowe