Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 17 kwietnia 2021 do 4 kwietnia 2022 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.14

Słowa kluczowe:

Kopiec Kościuszki, Komitet Kopca Kościuszki, kaplica bł. Bronisławy, 200-lecie Kopca i Komitetu, konferencja, wystawa

Abstrakt

Artykuł jest skróconym sprawozdaniem z czynności Komitetu Kopca Kościuszki za okres od kwietnia 2021 do kwietnia 2022 roku. Był to drugi rok trzyletniego jubileuszu 200-lecia Kopca i Komitetu, obejmującego lata 1820–1823 i obchodzonego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Pandemia utrudniła realizację planów, jednak, poza opieką konserwatorską nad Mogiłą-Pomnikiem Kościuszki, udało się zorganizować kilka wydarzeń akcentujących nasz jubileusz. Były to m.in. ogólnopolska konferencja Kościuszko w Harcerstwie i wystawa Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie 1820‒2020.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Mieczysław Rokosz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab., historyk mediewista, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
i profesor Akademii Ignatianum. Członek m.in. The American Association of the Friends of Kościuszko at West Point, Towarzystwa Historyczno-Literackiego przy Bibliotece Polskiej w Paryżu, Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Od 1994 roku Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Rokosz, M. (2022). Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 17 kwietnia 2021 do 4 kwietnia 2022 roku. Rocznik Krakowski, 88, 361–366. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.14

Numer

Dział

Miscellanea