Tom 88 (2022)

					Pokaż Tom 88 (2022)

Redaktorzy: Jacek Purchla, Zdzisław Noga

Opublikowane: 22.11.2022

Wstęp

 • Od redakcji

  5-8
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.01

Artykuły

 • Długoszowy żywot biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża

  Krzysztof Ożóg
  9-24
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.02
 • Katalog przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w średniowieczu Podstawy chronologii i identyfikacji

  Maciej Zdanek
  25-50
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.03
 • „Dei auxilio et munificentia benefactorum” Kilka uwag o działalności fundacyjnej przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w XVII wieku

  Anna Markiewicz
  51-73
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.04
 • Rodzina Orlików i jej związki z dominikańskimi klasztorami w Krakowie i Raciborzu

  Grzegorz Kublin
  95-97
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.05
 • Przeorzy konwentu dominikanów krakowskich w dobie zaborów Szkic portretu zbiorowego

  Marek Miławicki
  99-149
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.06
 • Założenie klasztoru ojców dominikanów w Krakowie Nota do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej z 1926 roku

  Tomasz Gałuszka
  151-158
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.07
 • Grób i nagrobki świętego Jacka w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie do końca XVI wieku

  Jacek Czechowicz, Krzysztof J. Czyżewski, Marcin Szyma, Marek Marek
  159-197
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.08
 • Tropem witrażystów około 1300, czyli ponownie o najstarszych witrażach kościoła Dominikanów w Krakowie

  Dobrosława Horzela
  199-228
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.09
 • Zespół średniowiecznych płytek posadzkowych z kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie Próba charakterystyki

  Justyna Kamińska
  229-252
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.10
 • Jan Kanty Wojnarowski i próby inwentaryzacji nagrobków w krakowskim zespole dominikańskim w XIX wieku

  Weronika Rostworowska-Kenig
  253-273
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.11
 • Krakowski kościół Świętej Trójcy w średniowieczu Fazy budowy w świetle najnowszych badań

  Anna Bojęś-Białasik, Jacek Czechowicz, Monika Łyczak, Marcin Szyma
  275-308
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.12
 • Gotyckie i renesansowe oraz manierystyczne kafle piecowe z wystroju pieców grzewczych klasztoru Dominikanów w Krakowie

  Dariusz Niemiec, Jadwiga Olbrot
  309-360
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.13

Miscellanea

 • Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 17 kwietnia 2021 do 4 kwietnia 2022 roku

  Mieczysław Rokosz
  361-366
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.14

Kronika konserwatorska

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2021 do marca 2022 roku

  Kamila Follprecht
  379-388
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.16
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2021 roku

  Andrzej Fischer
  389-390
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.17

Artykuły recenzyjne

 • Pro domo sua – o monografii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

  Mirosław Płonka
  391-393
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.18
 • Nowe spojrzenie na dzieje krakowskiego karczmarstwa w czasach Jagiellonów

  Michał Schmidt
  396-397
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.19
 • W odpowiedzi na recenzję Jak badać fotografię krakowską?

  Jerzy Przybyło
  398-400
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.20

Nekrologi

 • Bożenna Wyrozumska (1933–2022) „Moją małą ojczyzną jest Kołomyja”

  Marcin Starzyński
  401-404
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.21

Back Matter

 • Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2022

  Konrad Kołodziejczyk
  405-407
  DOI: https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.22
 • Indeks nazwisk

  Artur Czesak
  409-424
 • Back Matter

  405-407