Zaginiona kolekcja archeologiczna z zamku w Podhorcach

  • Radosław Liwoch Archaeological Museum, Kraków
Keywords: Pìdgìrcì (Pidhirtsi), Plìsnes´k, archaeological collection, Medieval Period

Abstract

Lost Archaeological Collection from the Pidhirtsi Castle

The paper briefly recalls the 19th-century archeological collection from the castle of Rzewuski and Sanguszko in Podhorce (Pidhirtsi), Ukraine, which was lost in unknown circumstances.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Radosław Liwoch, Archaeological Museum, Kraków

magister, archeolog-mediewista, kustosz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, autor monografii Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) (Kraków 2018) oraz kilkudziesięciu innych publikacji poświęconych archeologii Ukrainy i Polski oraz licznych wystaw, w tym prezentowanej w wielu muzeach „Ukrainy przed wiekami”. Adres e-mail: radliw@interia.pl

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie, teczka: Podhorce.

Opracowania:

Abramowicz A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź 1991.

Dziedzicki L., Pleśnisko, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 8, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1887, s. 249-250.

Gawełek F., Podhorce, Kraków–Warszawa 1914.

Hanaka A., Leon Rzewuski. Kustosz kolekcji w Podhorcach, „Muzealnictwo” T. 48, 2007, s. 68-77.

Kryczyński W., Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894.

Liwoch R., Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach, „Acta Militaria Mediaevalia” T. 1, 2005, s. 37-59.

Liwoch R., Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie) / Artefacts from Excavations by Teodor Nieczuja-Ziemięcki in Mediaeval Plìsnes´k (Pìdgìrcì in Ukraine), Kraków 2018.

Ostrowski J. K., Petrus J. T., Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001.

Paduch K., Biblioteka rodowa Rzewuskich h. Krzywda w Podhorcach od I połowy XVIII wieku do 1865 roku, Warszawa 2018.

Stęczyński M. B., Okolice Galicyi, Lwów 1847 (reprint z dodatkiem: Kraków 1990).

Szczerba A., Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów z linii litewskiej i białoruskiej, [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Wielkie rody. Procesy, red. N. Kasparek, T. Zych, M. Klempert, Olsztyn–Tarnobrzeg 2017, s. 206-225.

Wystawa archeologiczna polsko-ruska urządzona we Lwowie w roku 1885, oprac. W. Dzieduszycki, M. Sokołowski, L. Wierzbicki, Lwów 1886.

Ziemięcki T., Sprawozdanie z wycieczki archeologicznéj w r. 1881 dokonanéj przez T. Ziemięckiego. (Sieniawa, Tryncza, Grodzisko, Leżajsk, Podhorce), „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowéj” T. 6, 1882, tabl. VI-VII.

Ziemięcki T., Pierwsza polsko-ruska wystawa archeologiczna we Lwowie, Kraków 1885.

Возницький Б., [Słowo wstępne przed konferencją „Олжині читання” w Podhorcach-Pleśnisku], „Олжині читання” вип. 1, 2006, s. 1.

Published
2019-12-31
How to Cite
Liwoch, Radosław. 2019. “Zaginiona Kolekcja Archeologiczna Z Zamku W Podhorcach”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.01.