Zaginiona kolekcja archeologiczna z zamku w Podhorcach

Authors

  • Radosław Liwoch Archaeological Museum, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.01

Keywords:

Pìdgìrcì (Pidhirtsi), Plìsnes´k, archaeological collection, Medieval Period

Abstract

Lost Archaeological Collection from the Pidhirtsi Castle

The paper briefly recalls the 19th-century archeological collection from the castle of Rzewuski and Sanguszko in Podhorce (Pidhirtsi), Ukraine, which was lost in unknown circumstances.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Radosław Liwoch, Archaeological Museum, Kraków

Magister, archeolog-mediewista, kustosz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, autor monografii Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) (Kraków 2018) oraz kilkudziesięciu innych publikacji poświęconych archeologii Ukrainy i Polski oraz licznych wystaw, w tym prezentowanej w wielu muzeach „Ukrainy przed wiekami”.

References

Abramowicz A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź 1991.
View in Google Scholar

Dziedzicki L., Pleśnisko, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 8, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1887, s. 249-250.
View in Google Scholar

Gawełek F., Podhorce, Kraków–Warszawa 1914.
View in Google Scholar

Hanaka A., Leon Rzewuski. Kustosz kolekcji w Podhorcach, „Muzealnictwo” T. 48, 2007, s. 68-77.
View in Google Scholar

Kryczyński W., Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894.
View in Google Scholar

Liwoch R., Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach, „Acta Militaria Mediaevalia” T. 1, 2005, s. 37-59.
View in Google Scholar

Liwoch R., Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie) / Artefacts from Excavations by Teodor Nieczuja-Ziemięcki in Mediaeval Plìsnes´k (Pìdgìrcì in Ukraine), Kraków 2018.
View in Google Scholar

Ostrowski J. K., Petrus J. T., Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Paduch K., Biblioteka rodowa Rzewuskich h. Krzywda w Podhorcach od I połowy XVIII wieku do 1865 roku, Warszawa 2018.
View in Google Scholar

Stęczyński M. B., Okolice Galicyi, Lwów 1847 (reprint z dodatkiem: Kraków 1990).
View in Google Scholar

Szczerba A., Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów z linii litewskiej i białoruskiej, [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Wielkie rody. Procesy, red. N. Kasparek, T. Zych, M. Klempert, Olsztyn–Tarnobrzeg 2017, s. 206-225.
View in Google Scholar

Wystawa archeologiczna polsko-ruska urządzona we Lwowie w roku 1885, oprac. W. Dzieduszycki, M. Sokołowski, L. Wierzbicki, Lwów 1886.
View in Google Scholar

Ziemięcki T., Sprawozdanie z wycieczki archeologicznéj w r. 1881 dokonanéj przez T. Ziemięckiego. (Sieniawa, Tryncza, Grodzisko, Leżajsk, Podhorce), „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowéj” T. 6, 1882, tabl. VI-VII.
View in Google Scholar

Ziemięcki T., Pierwsza polsko-ruska wystawa archeologiczna we Lwowie, Kraków 1885.
View in Google Scholar

Voznicʹkij B., [Słowo wstępne przed konferencją „Olžinі čitannâ” w Podhorcach-Pleśnisku], „Olžinі čitannâ” vip. 1, 2006, s. 1 [Возницький Б., [Słowo wstępne przed konferencją „Олжині читання” w Podhorcach-Ple-śnisku], „Олжині читання” вип. 1, 2006, s. 1.].
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Liwoch, Radosław. 2019. “Zaginiona Kolekcja Archeologiczna Z Zamku W Podhorcach”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):9-20. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.01.